La UIB, en contacte amb els estudiants d'Erasmus a Itàlia

Tot i que la situació general és de normalitat, tres del vint-i-tres alumnes desplaçats al nord d’Itàlia han sol·licitat tornar provisionalment 

Des del començament de la setmana, la Universitat de les Illes Balears ha estat en contacte amb els estudiants de la UIB que cursen un Erasmus a Itàlia durant el segon semestre. Els ha fet saber que està a la seva disposició per resoldre dubtes i transmetre’ls les recomanacions i informacions relacionades amb el coronavirus que puguin afectar la seva estada.

Davant la recomanació del Ministeri de Sanitat de no viatjar a les zones més afectades pel virus i les peticions fetes per part d’alguns alumnes, la UIB, en compliment del compromís d'oferir als seus estudiants la màxima protecció i suport, facilita la tornada a les illes Balears dels alumnes desplaçats a la zona afectada i que hagin decidit lliurement reincorporar-se per cursar aquí el segon semestre. Aquest suport l’estén també als qui encara són a les Illes i tenen previst viatjar d’aquí a poc temps com a integrants del programa Erasmus a universitats de les zones esmentades.

Tot i que la situació general a les universitats del nord d’Itàlia és de normalitat i la majoria d’estudiants ens han fet saber que estan tranquils i que se senten segurs, n’hi ha que sí que han demanat de tornar provisionalment a la UIB, mentre les seves universitats romanen tancades i s'aclareix la situació acadèmica.

Així mateix, la Universitat ha contactat amb els alumnes italians que ha acollit aquest segon semestre per fer-los arribar les recomanacions que han emès les autoritats sanitàries per a persones procedents de zones de risc.

A més, el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització està en contacte amb el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació, que coordina els programes de mobilitat, per si emet instruccions més concretes que puguin afectar els estudiants d’Erasmus. La Universitat també està pendent de qualsevol notificació de les universitats italianes, i de les comunicacions dels ministeris de Sanitat i d’Exteriors i de la Conselleria de Salut de les Illes Balears per disposar d’informació actualitzada. 

Dades d’alumnes de mobilitat

La UIB té diferents programes de mobilitat i intercanvi d’alumnes que gestiona el Servei de Relacions Internacionals. En total, el curs 2019-20 (1r i 2n semestre) té 490 alumnes entrants i 321 de sortints. Els qui triaren Itàlia per continuar la formació són trenta, dinou dels quals hi han començat aquest segon quadrimestre. Ara, en total són vint-i-tres els qui cursen els estudis a universitats del nord del país. Això a banda, des de principi de curs hi ha trenta alumnes italians que han vingut a estudiar a la UIB amb una estada anual a través de programes de mobilitat, i al segon semestre, n’han vinguts trenta-vuit més. El Servei de Relacions Internacionals ha contactat amb ells i els ha recomanat que, si tenen símptomes de grip, com ara febre, tossina o dificultats respiratòries, que quedin a ca seva i que contactin amb els serveis de salut telefonant al 061.

Així mateix, a principi de setmana la UIB va crear una comissió, encapçalada pel vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Antoni Aguiló, per estar a l’aguait d’altres possibles casuístiques derivades de viatges o desplaçaments dels membres de la comunitat universitària. 

Informació d'interés sobre el coronavirus

Data de publicació: 27/02/2020