La Seu de Menorca impartirà el grau de Turisme el curs 2014-15

El termini de preinscripció és obert fins al dia 4 de juliol 

El grau universitari de Turisme, que impartirà la Facultat de Turisme de la UIB, consta de quatre cursos amb un total de 240 crèdits, i té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector turístic. La formació que rebrà l’alumne combina tant els aspectes teòrics com la seva aplicació pràctica.

Des de la Facultat de Turisme s’està treballant per fer possible que els estudis del grau de Turisme es puguin impartir el curs acadèmic 2014-15 amb totes les garanties de qualitat.

L’estructura del grau de Turisme és multidisciplinària i combina: un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques i sobre l’economia del turisme; formació en idiomes aplicada específicament al sector; formació en Dret del turisme, en geografia del turisme i en gestió del patrimoni cultural; aplicació pràctica dels coneixements adquirits en empreses o organitzacions turístiques de prestigi durant prop de cinc mesos; i un Treball de Fi de Grau en el qual l’alumne ha d’aplicar els coneixements adquirits al llarg dels cursos.  

Notícies relacionades

Data de publicació: 23/06/2014