La Filastrocca: una manera reeixida de promoure el benestar infantil

La tesi doctoral de Catalina Ribas estudia els factors que promouen la qualitat de vida i el benestar en una escola infantil de la ciutat italiana de Pistoia, reconeguda pel seu model municipal de serveis educatius 

La ciutat italiana de Pistoia és reconeguda internacionalment per la qualitat de la seva xarxa municipal de serveis a la primera infància. La tesi de Catalina Ribas Mas, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l'estudi d'una de les escoles d'educació infantil que formen part d'aquest model, La Filastrocca. La tesi l'ha dirigida la doctora Maria Antònia Riera, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

La investigadora ha realitzat un estudi de cas etnogràfic sobre la manera com es promou el benestar dels nens i nenes a La Filastrocca, en el qual es retrata el dia a dia de l'escola i s'analitzen els aspectes de la quotidianitat que ajuden els nens i adults a trobar-s’hi bé.

La tesi presenta una primera part teòrica en la qual s'aprofundeix en els conceptes clau sobre els quals versarà la recerca com són el benestar, la qualitat de vida, les necessitats i els drets de la infància i els contextos de desenvolupament i benestar. En la segona part es presenta l'escola triada i el context on se situa i es justifica la metodologia utilitzada.

La tercera part mostra el treball d'anàlisi realitzat després d'una estada perllongada en aquesta escola. En primer lloc s'analitzen cadascun dels moments del dia a La Filastrocca i es detallen quines consideracions i reflexions es desprenen des de la perspectiva del benestar. Es donen a conèixer els detalls de la quotidianitat a l'escola i els significats que li atorguen els diferents protagonistes a partir de les converses, entrevistes, notes de camp i els registres fotogràfics recollits al camp. En segon lloc es complementa tot allò narrat anteriorment fent una anàlisi transversal des de les dimensions de benestar apuntades per Sabeh, Prieto, Verdugo i Contini (2009). En les conclusions es respon de manera concisa a la pregunta de recerca i s'exposa, a manera de tancament, un decàleg de drets per a La Filastrocca.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Bienestar y vida en educación infantil: un estudio de caso etnográfico en una escuela de Pistoia
  • Autora: Catalina Ribas Mas
  • Programa de doctorat: Recerca i Innovació en Educació
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Directora: Maria Antònia Riera Jaume 

Data de publicació: 04/02/2016