La FUEIB presenta UIBTalent, l'oferta d'estudis propis de la UIB del curs 2015-16

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ha presentat recentment UIBTalent, una completa oferta d’estudis propis de la UIB que permeten complementar els estudis universitaris oficials o actualitzar els coneixements gràcies als cursos d’especialització professional.

Durant el curs 2015-16 la FUEIB oferirà més de seixanta postgraus i cursos adreçats tant a graduats, llicenciats i diplomats com a professionals sense formació universitària. Aquests estudis s’han dissenyat amb itineraris modulars i flexibles per facilitar-hi l’accessibilitat. Tota l’oferta té horaris compatibles amb les responsabilitats personals o professionals i unes metodologies que apliquen la teoria a la pràctica, i s’imparteix a distància, de forma presencial o semipresencial.

L’oferta acadèmica UIBTalent es classifica en sis tipus d’estudis propis: màster, amb una activitat lectiva mínima de 60 crèdits europeus; especialista universitari, amb una càrrega mínima de 30 ECTS; expert universitari, amb 15 ECTS; curs d’actualització universitària, com a mínim, de 6 ECTS; diploma universitari, adreçat a professionals amb accés a la Universitat i amb una càrrega lectiva mínima de 6 crèdits; i finalment diploma, dirigit a professionals sense estudis universitaris. Tota l’oferta formativa d’UIBTalent ofereix la possibilitat de bonificacions per a les empreses i facilitats de pagament.

Al llarg del temps, hem impartit més de 300.000 hores de classe, distribuïdes entre 1.500 cursos, i hem tingut quasi 40.000 alumnes de més de vint països d’arreu del món. Anualment al voltant de 900 professors i professionals imparteixen la formació avançada d’UIBTalent.

Podeu consultar la nostra oferta.

Data de publicació: 29/07/2015