La Conselleria de Salut de les Illes Balears i la UIB col·laboraran sobre exposició a radiacions electromagnètiques a l'àmbit sanitari

Dia: dilluns, 9 de març de 2009
Hora: 13 h
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

El senyor Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum, el senyor Josep Maria Pomar, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració.

En un centre hospitalari existeixen nombrosos aparells que generen REM, tant per a diagnosi com per a tractament. Aquests aparells creen una doble problemàtica: generen uns riscs laborals, i també poden afectar les persones que s'hi exposin, bé per exposició directa, bé indirecta.

L'objectiu és establir un marc general per a la cooperació entre la UIB i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la monitorització dels camps de radiació electromagnètica (REM), tant d'alta com de baixa freqüència, en les instal·lacions que depenguin del Servei de Salut de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 09/03/2009