L'OTRI ha gestionat més d'1,7 milions d'euros en contractes d'R+D+I l'any 2019

L'Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació i Projectes (OTRI) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) té l’objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears. Les seves activitats se centren principalment a identificar els resultats de recerca, protegir-los mitjançant patents i altres títols de protecció, així com transferir-los al sector empresarial a través de la creació d'empreses de base tecnològica (empreses derivades o spin-off), contractes de llicència d’explotació, contractes per tirar endavant projectes d’R+D+I o de formació, etc.

L’any 2019, l'OTRI va gestionar 155 contractes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per valor d’1.702.128 euros. Aquest import representa un increment d’un 20,8 per cent respecte de 2018 i un augment d’un 63,7 per cent respecte de la mitjana dels quatre anys anteriors (2015-2018).

Quant a la protecció de la innovació, l'OTRI gestiona 73 patents i models d'utilitat, i ha facturat 70.500 euros per a llicències d'explotació de les tecnologies i/o el coneixement de la UIB.

Pel que fa a la captació de fons, l’àrea de Fundraising de la UIB, gestionada per l’OTRI, ha captat 251.818 euros, dels quals 67.974 són fruit de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis, 15.394 provenen de donacions i 168.450, de càtedres.

A més, 50 persones emprenedores i 29 projectes empresarials han rebut assessorament de l'OTRI l’any 2019.

Documents relacionats

Data de publicació: 31/07/2020