L'AECID concedeix 124.160 euros a la UIB per a projectes de cooperació interuniversitària i investigació científica amb Iberoamèrica i els països de la Mediterrània

Set professors de la UIB gestionaran nou projectes de desenvolupament i investigació

Des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària es gestiona la convocatòria d'ajuts del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica. Aquesta convocatòria anual pretén impulsar i fomentar vincles estables per dur a terme activitats de docència i de recerca conjunta entre equips de la UIB i d'altres universitats, en l'àmbit d'Iberoamèrica (PCI-Iberoamèrica) i dels països de la Mediterrània (PCI-Mediterrani).

L'organisme responsable de la gestió i el finançament d'aquest programa és l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que depèn del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Pel que fa al Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica amb Iberoamèrica, els projectes que es duran a terme són els següents:

- Comunidades de mujeres aymaras y TIC, dotat amb 15.850 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Tarapaca (Xile).

- Alineamiento de estructuras de proteínas, dotat amb 15.800 euros. El professor responsable és Francesc Andreu Rosselló, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de Quilmes (Argentina).

- Encuentros sobre e-inclusión y rehabilitación usando interfaces de usuario basadas en visión, dotat amb 7.000 euros. El professor responsable és el doctor Antoni Jaume, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de l'Havana (Cuba).

- Implantación de red de vinculación digital de la Patagonia Austral (REVINDIPA) para el desarrollo comunitario, dotat amb 51.280,75 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de la Patagonia Austral (Argentina).

- Formatos de intercambio de modelos de rendimiento de sistemas informáticos y de comunicaciones, dotat amb 9.000 euros. El professor responsable és el doctor Ramon Puigjaner, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Bugia (Algèria).

- Acción complementaria sobre interfaces naturales basadas en visión para dispositivos móviles, dotat amb 3.000 euros. El professor responsable és Antoni Jaume, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat del Caire (Egipte).

- Remote laboratory on electronics for higher education (RELEHE), dotat amb 9.000 euros. El professor responsable és Rodrigo Picos, del Departament de Física de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Jordana de Ciència i Tecnologia (Jordània).

- La planificación y gestión turística del norte de Marruecos: un reto para su desarrollo sostenible. El projecte està dotat amb 5.230 euros. El professor responsable és Miquel Seguí, del Departament de Ciències de la Terra de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Abdel Malek Essaadi (Marroc).

- Caracterización fisiológica y molecular de la resistencia al estrés salino e hídrico en lotus creticus. El projecte està dotat amb 8.000 euros. El professor responsable és Jeroni Galmés, del Departament de Biologia de la UIB. El projecte es durà a terme amb l'Institut des Régions Arides (IRA) (Tuníssia).

Documents relacionats

Data de publicació: 21/01/2009