Impartició del grau de Turisme a Menorca el curs 2014-15

La UIB impartirà per primera vegada els estudis del grau de Turisme a la Seu universitària de Menorca el curs 2014-15 i oferirà 30 places per cursar aquests estudis a Menorca. El termini de preinscripció és obert fins al dia 4 de juliol 

La senyora Joana Maria Camps, consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern balear; el senyor Santiago Tadeo, president del Consell de Menorca; i el doctor Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, han presentat la implantació dels estudis universitaris de grau de Turisme a la Seu de la UIB a Menorca, per al proper curs 2014-15. 

El grau universitari de Turisme, que impartirà la Facultat de Turisme de la UIB, consta de quatre cursos amb un total de 240 crèdits, i té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector turístic. La formació que rebrà l’alumne combina tant els aspectes teòrics com la seva aplicació pràctica.

Des de la Facultat de Turisme s’està treballant per fer possible que els estudis del grau de Turisme es puguin impartir el curs acadèmic 2014-15 amb totes les garanties de qualitat.

L’estructura del grau de Turisme és multidisciplinària i combina: un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques i sobre l’economia del turisme; formació en idiomes aplicada específicament al sector; formació en Dret del turisme, en geografia del turisme i en gestió del patrimoni cultural; aplicació pràctica dels coneixements adquirits en empreses o organitzacions turístiques de prestigi durant prop de cinc mesos; i un Treball de Fi de Grau en el qual l’alumne ha d’aplicar els coneixements adquirits al llarg dels cursos. 

L’aportació econòmica de la Conselleria, mitjançant la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, de caràcter pluriennal, serà de 570.750 euros. Tant la Junta de la Facultat de Turisme com el Consell de Govern de la UIB hi hauran de manifestar la seva conformitat.  

Notícia relacionada

 

Documents relacionats

Data de publicació: 09/06/2014