III Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears

Enguany la trobada versarà sobre la tasca en innovació i coeducació feta des de la Xarxa d’Escoles Coeducatives i pels investigadors de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB 

Acte d’inauguració
Dia: divendres, 8 de novembre de 2019
Hora: 16 hores  
Lloc: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma

 

 

Del 8 al 9 de novembre tindrà lloc, a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, les III Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears, organitzades per la Universitat de les Illes Balears a través de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i amb la col·laboració de la Direcció General de Política Universitària i Recerca del Govern de les Illes Balears i l’Institut Balear de la Dona. 

Hi intervindran l’investigador principal del Grup d’Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat i director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa, el doctor Jesús Salinas; el director general de Política Universitària i Recerca Govern de les Illes Balears, el senyor Josep Lluís Pons; la professora de l’àrea de Psicologia Bàsica i subdirectora de l’IRIE, la doctora Esperança Bosch, i la vicerectora d'Estudiants, doctora Rosa Isabel Rodríguez.
 
Aquestes jornades són una proposta de trobada dels principals actors del món educatiu de les Illes. Suposen la consolidació d’un esdeveniment que, de manera biennal, facilita la trobada entre els docents de totes les etapes educatives i ofereix a doctorands l’oportunitat d’exposar els seus treballs. Els objectius són, d’una banda, posar la feina de l’IRIE a disposició de la comunitat educativa, presentar l’Institut, mostrar l’actualitat de les iniciatives desenvolupades com a col·lectiu i les darreres investigacions dels grups que el conformen.
 
Aquesta edició, dedicada a la innovació i a la coeducació, permetrà destacar la Xarxa d’Escoles Coeducatives i alguns dels programes que duen a terme els centres coeducadors. I, com en les altres edicions, aquestes jornades volen esdevenir un fòrum en el qual els investigadors matriculats en els dos programes de l’IRIE, el doctorat en Educació i el doctorat en Tecnologia Educativa, tinguin l’oportunitat d’exposar la feina feta a un públic format i interessat en les seves tesis doctorals, amb qui podran interactuar i obtenir una informació valuosa per continuar la tasca.
 
Les III Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears s’adrecen a tota la comunitat educativa: estudiants i docents de totes les etapes, associacions de pares i mares, equips directius, etc., i aquelles persones interessades a conèixer l'actualitat de la recerca en el món educatiu de casa nostra.

 

Data de l'esdeveniment: 08/11/2019

Data de publicació: 06/11/2019