Estrògens contra l'acumulació de lípids al fetge

La tesi doctoral d'Isabel Maria Galmés investiga els efectes protectors dels estrògens enfront del desenvolupament de l’esteatosi hepàtica 

La incidència de desordres metabòlics al fetge, que tenen com a manifestació bàsica l’acumulació de lípids (esteatosi hepàtica), és menor en dones en comparació als homes. No obstant això, aquesta protecció es perd durant la menopausa, fet que suggereix que les hormones sexuals femenines podrien exercir un paper clau en aquest dimorfisme al fetge. Estudis previs duts a terme pel Grup de Metabolisme Energètic i Nutrició de la Universitat de les Illes Balears havien posat de manifest que el fetge de les rates femella, en comparació amb el dels mascles, presenta una major eficiència en el funcionament dels mitocondris, orgànuls cel·lulars encarregats de produir energia. Atès que el mal funcionament dels mitocondris constitueix un punt clau en la progressió d’alteracions hepàtiques, la major protecció del sexe femení enfront del desenvolupament d’aquestes patologies al fetge podria estar relacionada amb les accions dels estrògens que milloren la funció mitocondrial.

La tesi doctoral d'Isabel Maria Galmés, defensada a la Universitat de les Illes Balears,  ha analitzat el paper dels estrògens en la modulació de la funció mitocondrial al fetge, fent èmfasi en la seva implicació en la millora de l’esteatosi i de la resistència a la insulina hepàtiques en una situació de lipotoxicitat. La recerca s’ha fet en el marc de l’activitat investigadora del Grup de Metabolisme Energètic i Nutrició de la UIB, el qual forma part de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, i del Centro de Investigación Biomédica en Red – Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) del Instituto de Salud Carlos III.

En la recerca es varen combinar estudis amb rates Wistar d’ambdós sexes sotmeses a diferents tractaments hormonals, dietètics i farmacològics, i estudis in vitro amb hepatòcits HepG2 per estudiar els efectes específics de les hormones i els fàrmacs.

Els resultats obtinguts mostren un ampli ventall d’efectes protectors dels estrògens en el fetge, associats significativament a la millora de la funció mitocondrial. Aquests efectes de l’hormona són especialment rellevants en un context de lipotoxicitat, ja que eviten la progressió de la disfunció hepàtica. Així mateix, els resultats contribueixen al coneixement de mecanismes moleculars implicats en la diferent prevalença entre sexes de patologies hepàtiques caracteritzades per l’acumulació excessiva de lípids al fetge, i es recolza el manteniment de l’homeòstasi mitocondrial com a estratègia terapèutica per tractar aquests desordres.

Fitxa de la tesi doctoral

  • TítolEls estrògens com a moduladors de la funció i la biogènesi mitocondrials del fetge. Relació amb l’esteatosi hepàtica i la resistència a la insulina
  • Autor: Isabel Maria Galmés Pascual
  • Programa de doctorat: Nutrició Humana
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directores: Magdalena Gianotti Bauzà i Isabel Lladó Sampol 

Data de publicació: 20/09/2017