Els universitaris amb un sentit de coherència fort fan més esport i tenen menys estrès acadèmic

La tesi doctoral de Maria Teresa Arbós Berenguer ha investigat els hàbits alimentaris i d'activitat física de 1.373 alumnes de la UIB  

El model salutogènic es basa en el paper actiu que els individus tenen a l'hora de tenir cura de la seva salut i d'adoptar una conducta basada en estils de vida saludables. Per a aquest model resulta bàsica la idea de sentit de coherència, entesa com la capacitat que tenen els individus de percebre que són capaços de manejar qualsevol situació en la vida.

Malgrat que l'activitat física i la dieta mediterrània són dos elements bàsics en la promoció d'estils de vida saludable, cada vegada tenen una prevalença més baixa entre la població. En aquest marc, la tesi doctoral de Maria Teresa Arbós Berenguer, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a objectiu determinar l’associació entre sentit de coherència i activitat física amb les característiques sociodemogràfiques, estat de salut, qualitat de vida i estils de vida dels estudiants universitaris de la UIB. La tesi l'han dirigida els doctors Antoni Aguiló, Miquel Bennàsar i Pere Tauler, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

En el marc d'aquesta recerca es va dur a terme un estudi de disseny observacional transversal en una mostra de 1.373 estudiants de la UIB l'any 2015, que varen contestar un qüestionari voluntari i anònim que recollia informació sobre les seves dades sociodemogràfiques, antropomètriques, de sentit de coherència, estrès acadèmic, hàbits esportius i adherència a la dieta mediterrània.

Els resultats  d'aquest estudi varen permetre observar una associació entre el sentit de coherència i actituds cap a la activitat física, així com que els alumnes amb un sentit de coherència més fort tenien una despesa energètica més gran, una freqüència més gran d'activitat física i una adherència més gran a la dieta mediterrània, i menys estrès acadèmic. A més a més, en aquests alumnes la probabilitat de percebre el seu estat de salut/qualitat de vida com a bons o molt bons era 5,1 i 4,9 vegades més gran, respectivament. També es va observar que aquells estudiants que fan activitat física tenen una millor percepció del seu estat de salut/qualitat de vida, tenen menys estrès acadèmic i presenten una bona adherència a la dieta mediterrània. A més, quants més membres de l'entorn familiar i social realitzen activitat física, més gran és la mitjana de despesa energètica dels estudiants.

Fruit d'aquest estudi, es pot concloure que els estudiants amb un sentit de coherència fort tenen uns estils de vida més saludables, manegen millor l'estrès acadèmic, i la seva percepció del seu estat de salut i qualitat de vida són millors. A més a més, com més gran és el nivell d'activitat física i despesa energètica, menor és l'estrès acadèmic, més gran és la puntuació d'adherència a la dieta mediterrània i millor és la seva percepció d'estat de salut i qualitat de vida.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Actividad física y salud en estudiantes universitarios desde una perspectiva salutogénica
  • Autora: Maria Teresa Arbós Berenguer
  • Programa de doctorat: Ciències Biosociosanitàries
  • Departament: Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
  • Directors: Antoni Aguiló Pons, Miquel Bennàsar Veny i Pere Tauler Riera

Data de publicació: 14/09/2017