Els investigadors la UIB proposen una nova força supramolecular: el "tetrel bond"

El treball del grup de recerca en Química Supramolecular s’ha publicat a la prestigiosa revista alemanya Angewandte Chemie International Edition i ha estat destacat per la revista Chemistry World 

Els investigadors del grup de recerca de Química Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears han publicat recentment a Angewandte Chemie International Edition, una de les principals revistes en el camp de la química general, el fonament teòric d’una nova interacció no covalent que acull els elements més pesants del grup 14 a la taula periòdica i que els investigadors han anomenat tetrel bond. Aquesta interacció pertany a la família de les anomenades σ-hole interactions, les quals es troben fonamentades en una forta contribució electrostàtica.

Els investigadors del grup de Química Supramolecular creuen que aquesta interacció tindrà una gran repercussió en diferents camps de la química, com són l’enginyeria de cristalls, la química supramolecular i la catàlisi. Els resultats demostren que la fortalesa d’aquesta interacció és comparable a altres de molt més conegudes en l’àmbit de la química, com és l'enllaç d’hidrogen.

El treball de l’equip de la UIB ha estat destacat a la revista Chemistry World.

Referència bibliogràfica:

Bauzá, A., Mooibroek, T. J. and Frontera, A. (2013). «Tetrel-Bonding Interaction: Rediscovered Supramolecular Force?». Angewandte Chemie International Edition. doi: 10.1002/anie.201306501 

Documents relacionats

Data de publicació: 18/10/2013