Els investigadors de l'IMEDEA (UIB-CSIC) analitzen l'impacte del canvi climàtic sobre les inundacions de Venècia

L’estudi publicat a la revista Climatic Change mostra que una pujada moderada del nivell de la mar faria augmentar la freqüència d’inundacions d’1,4 a 18,5 cada any a final de segle, a la vegada que incrementaria la durada d’aquests episodis i augmentaria la probabilitat d’inundacions que afectassin més del 75% de la ciutat  

Un estudi fet pels investigadors de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)  i la Universitat de les Illes Balears (UIB), analitza l’impacte del canvi climàtic i la pujada del nivell de la mar sobre la ciutat italiana de Venècia. L’estudi, que s’ha publicat recentment a la revista científica Climatic Change, mostra que una pujada moderada del nivell de la mar implicaria un augment dràstic en el nombre d’episodis d’inundacions o acqua alta que pateix Venècia. El treball dels investigadors Gabriel Jordà, Damià Gomis i Marta Marcos estima que al final d’aquest segle es passaria d’1,4 esdeveniments d’acqua alta cada any a produir-se’n 18,5.

Aquesta recerca, que es basa en simulacions numèriques del clima, s’ha fet en el marc dels projectes VANIMEDAT-2, finançat pel Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i ESCENARIOS, finançat per l’Agència Estatal de Meteorologia i en col·laboració amb Ports de l’Estat. Un aspecte innovador del treball és que els investigadors de l’IMEDEA (CSIC-UIB) han aplicat els darrers coneixements sobre el funcionament de la Mediterrània a l’hora d’interpretar els resultats dels models numèrics. En particular, fins ara es donava més importància al paper que tenia la salinitat de l’aigua, que podria esmorteir la pujada global del nivell de la mar. Els darrers estudis apunten que aquest mecanisme no seria efectiu a la Mediterrània i, per tant, que el nivell de la mar seguiria la tendència global. En aquest nou marc, s’espera que el nivell mitjà de la Mediterrània augmenti al voltant de 50 centímetres al final del segle XXI. Cal recordar, però, que aquestes projeccions estan subjectes a incerteses importants per les característiques dels models i pel fet que no se sap quines seran les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el futur.

Els investigadors han projectat els efectes d’aquest increment del nivell de la mar a Venècia, una ciutat especialment sensible a les pujades del nivell de la mar perquè la part més baixa de la ciutat està a només 90 centímetres per sobre del nivell de la mar i perquè es troba en una zona on les marees són bastant importants. Actualment, la combinació de la marea i del pas de borrasques fa que en determinades ocasions el nivell de la mar superi aquests 90 cm, moment en el qual les parts baixes de la ciutat s’inunden. Aquests esdeveniments, anomenats acqua alta, esdevenen, de mitjana, 1,4 vegades cada any, amb una intensitat mitjana de 105 cm, i causen greus perjudicis econòmics a la ciutat. De fet, el Govern italià ha estat desenvolupant un sistema de barreres mecàniques, el projecte MOSE, amb l’objectiu de preservar la ciutat dels episodis més severs d’acqua alta.

Els escenaris futurs apunten que la freqüència d’aquests episodis d’inundacions a Venècia s’incrementarà dràsticament a final de segle per les conseqüències del canvi climàtic sobre la mar Mediterrània. Per una banda, s’espera que el nivell del mar pugi a causa de l’escalfament de l’aigua (entre 20 i 40 cm) i de l’efecte del desglaç del gel continental, principalment a Groenlàndia i l’Antàrtida (entre 4 i 20 cm). Per altra banda, s’espera que es produeixi una reducció tant de la freqüència de les tempestes com els episodis d’inundacions que hi estan associats –les baixes pressions associades a tempestes meteorològiques contribueixen a la pujada brusca del nivell de la mar durant un període de temps curt i afavoreixen les inundacions–, que hauria de contrarestar parcialment l’efecte de la pujada del nivell mitjà de la mar.

Ara bé, l’estudi dels investigadors de l’IMEDEA (CSIC-UIB) mostra com de la suma dels diferents factors resulta un augment dràstic en el nombre d’inundacions de Venècia, que passarà de les actuals 1,4 inundacions a l’any a les 18,5 que s’esperen a finals de segle. A més, s’espera que augmenti la durada d’aquests espisodis d’acqua alta (de 12 a 72 hores) així com la probabilitat d’inundacions molt severes (més del 75% de la ciutat inundada).

Referència bibliogràfica

G. Jordà, D. Gomis, M. Marcos (2012). «Comment on “Storm surge frequency reduction in Venice under climate change” by Troccoli et al.». Climatic Change, vol. 113 (3-4), pàg. 1081-1087. DOI:10.1007/s10584-011-0349-5 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 27/08/2012

Data de publicació: 27/08/2012