Eliminar el renou de les imatges

La tesi doctoral de Miguel Colom desenvolupa una metodologia per restaurar fotografies digitals deteriorades 

La tesi doctoral de Miguel Colom Barco, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat una metodologia que permet caracteritzar el renou d’una imatge digital deteriorada i utilitzar aquesta informació per restaurar-la. La tesi l’han dirigida el doctor Antoni Buades, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i el doctor Jean-Michel Morel, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB i del Departament de Matemàtiques de l'École Normale Supérieure de Cachan (França). 

Quan es pren una fotografia (ja sigui amb una càmera digital moderna o bé amb una càmera analògica antiga), no només s'obté informació de l'escena que es pretén registrar, sinó que malauradament s'introdueixen interferències conegudes com a renou. En visualitzar la fotografia el renou es fa present en forma de petites taques de colors, entre d'altres efectes no desitjats. 

En el mètode proposat per Miguel Colom, la caracterització d’aquest renou i la restauració de la imatge deteriorada es fa a cegues, és a dir, que únicament s'utilitza la imatge deteriorada i no es disposa de cap informació addicional que guiï el procés de restauració. 

Per validar el mètode proposat en aquesta tesi doctoral, s’han realitzat dos tipus de comprovacions. A la primera s'utilitzen imatges especialment construïdes de manera que es coneix exactament el tipus i nivell de renou que contenen i es verifica que l'estimador ho detecta correctament. La segona consisteix a utilitzar l'estimació de renou per restaurar imatges deteriorades, i s'inspecciona visualment que el resultat és correcte. 

La tesi conclou que el mètode proposat és vàlid, ja que és capaç de caracteritzar el renou correctament tant en les imatges utilitzades com a control com en imatges reals. Els resultats de la restauració són visualment satisfactoris, ja s'elimina pràcticament tot el renou i, a la vegada, es preserven els petits detalls i les textures. 

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Multiscale noise estimation and removal for digital images
  • Autor: Miguel Colom Barco
  • Programa de doctorat: Matemàtiques
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Directors: Antoni Buades Capó i Jean-Michel Morel 

Documents relacionats

Data de publicació: 17/07/2014