El Servei de Salut i la UIB treballen en una eina d'intel·ligència artificial que donarà suport en el diagnòstic de la COVID-19

Es tracta d'una aplicació que pot ser molt útil per complementar el diagnòstic en pacients a qui els hagin indicat una radiografia de tòrax.

L'aplicació es basa en el processament d’imatges i de dades clíniques a partir de l'ús d'un algoritme d'intel·ligència artificial.

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de l’Hospital Universitari Son Espases treballa en el desenvolupament d’una eina d’intel·ligència artificial que donarà suport en el diagnòstic de la COVID-19. La posada en marxa d’aquesta eina serà especialment rellevant en aquells pacients als quals els hagin indicat una radiografia de tòrax.

L’aplicació consisteix en el processament d’imatges i de dades clíniques a partir de l’ús d’un algoritme d’intel·ligència artificial de codi obert que ja ha estat validat per a la pneumònia intersticial. La informació obtinguda amb aquesta aplicació permetrà complementar el diagnòstic i oferir més indicadors en la detecció i prevenció de la COVID-19. L’algoritme es podrà consultar en qualsevol moment durant l’estada del pacient al centre, i, mitjançant l’addició d’informació sobre la seva evolució, se n’anirà refinant el pronòstic, tant per l’evolució radiològica com clínica.

En fase de desenvolupament

El desenvolupament d’aquesta eina d’intel·ligència artificial es farà en el marc d’un conveni de col·laboració signat recentment entre la Universitat de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears. Els investigadors de la UIB ja treballen en els algoritmes d’intel·ligència artificial que s’empraran com a punt de partida, i els posen a prova utilitzant imatges de radiografies de tòrax anonimitzades facilitades pel Servei de Salut.

Quan s’hagi validat l’eficàcia de l’eina d’intel·ligència artificial, la integraran en el sistema de gestió de la història clínica que fa servir l’Hospital Universitari Son Espases i l’adaptaran a una plataforma en línia, oberta a l’ús d’altres centres del Servei de Salut i altres sistemes de salut.

L’eina serà de codi obert, la qual cosa afavorirà que sigui fàcilment transferible als sistemes sanitaris d’altres comunitats autònomes i països. L’eina està preparada per ser implementada en qualsevol sistema d’informació clínica, de manera que, per una banda, l’algoritme s’apliqui en un context segur de gestió de dades sensibles i, per una altra, no suposi una sobrecàrrega addicional de tasques o de formació per al personal sanitari. 

Data de publicació: 16/07/2020