El Consell de Govern de la UIB aprova el Codi d'integritat en la recerca

El CIR és un instrument d’autoregulació i de resolució de conflictes 

El Consell de Govern, reunit el divendres 24 de maig en sessió ordinària, ha aprovat el Codi d’integritat en la recerca a la UIB (CIR), que ha estat confegit seguint les recomanacions de la Comissió sobre Integritat Acadèmica, creada per Resolució del Rectorat el 26 d’octubre de 2017. EL CIR és un seguit de recomanacions i compromisos sobre la pràctica de l’activitat investigadora, destinats a afavorir la qualitat de la recerca que es duu a terme a la UIB, a preveure problemes d’integritat en el comportament dels seus membres, i a afavorir un bon ambient en el treball i les relacions interpersonals entre els membres de la comunitat universitària.

El contingut del CIR és complementari al que ja disposa la normativa legal existent, i està basat en la Carta europea de l’investigador i en el Codi de conducta per la contractació d’investigadors, així com en altres documents de bones pràctiques científiques d’institucions públiques de recerca.

El CIR és un instrument col·lectiu d’autoregulació i de resolució de conflictes que ha estat elaborat per iniciativa del vicerector competent en matèria d’investigació, i a partir de les aportacions de la Comissió d’Investigació i les de la resta de la comunitat universitària, després d’un període d’exposició pública. 

Documents relacionats

Data de publicació: 24/05/2019