El Claustre de la UIB elegeix nova Síndica de Greuges la doctora Joana Maria Petrus

La doctora Petrus, directora del Departament de Ciències de la Terra de la UIB, subtitueix en el càrrec la doctora Magdalena Gianotti

El Claustre de la UIB ha elegit la doctora Joana Maria Petrus, directora i professora del Departament de Ciències de la Terra, com a nova defensora universitària, que a la UIB rep el nom de Síndica de Greuges.

El defensor universitari l’elegeix el Claustre entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, i a proposta del Consell de Govern. La durada del seu mandat és de cinc anys, i no pot ser reelegit. El Claustre universitari és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària i sempre el presideix el Rector.

La doctora Joana Maria Petrus és professora d’Anàlisi Geogràfica Regional en el Departament de Ciències de la Terra. Exerceix com a docent a la UIB des de 1989. Ha ocupat, entre d’altres, el càrrec de vicerectora d’Alumnes i Campus (1995-1999) i directora de departament (2004-2010). Fora de l’àmbit universitari ha estat directora general d’Esports del Govern de les Illes Balears entre 1999 i 2003. Substitueix al capdavant de la Sindicatura de Greuges la doctora Magdalena Gianotti, professora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

La Sindicatura de Greuges

El defensor universitari és l’encarregat de defensar i protegir els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels òrgans i serveis universitaris. Les seves actuacions han d’anar adreçades a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits. No està subjecte a mandat imperatiu, en l'exercici de les seves funcions gaudeix d'autonomia orgànica i funcional i no està vinculat jeràrquicament a cap autoritat o òrgan de govern universitari.

Documents relacionats

Data de publicació: 08/11/2010