El 93,5 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de juny de 2017 de la PBAU són aptes

Han superat les proves 3.091 alumnes dels 3.306 que s'hi han presentat

El 93,5 per cent dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 3.091 alumnes dels 3.306 que s'hi han presentat. A més, tot i tenir l’accés garantit a la Universitat segons la disposició transitòria única de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, 187 estudiants es presentaren a la prova per intentar millorar la nota d’admissió.

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 93,5 per cent (2.495 alumnes) són aptes.

A l'illa de Menorca, el 95,9 per cent (279 alumnes) són aptes.

A l'illa d'Eivissa, el 92,2 per cent (308 alumnes) són aptes.

A l'illa de Formentera, el 69,2 per cent (9 alumnes) són aptes.

Els alumnes poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a través d’UIBdigital.

La prova d'accés a la Universitat ha tingut lloc els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017.

Revisió d'exàmens

Un cop coneguts els resultats de la PBAU, els estudiants poden sol·licitar una revisió d'aquells exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació. Com a novetat, aquesta revisió consisteix en una segona correcció que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions, i es pot fer telemàticament a través d’UIBdigital.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/06/2017