El 82,6% dels exàmens de les proves d'accés a la Universitat s'han contestat en llengua catalana

Aquests resultats suposen un increment de 2,2 punts en relació amb els resultats de la convocatòria de juny de 2013 

A les proves d’accés a la Universitat (PAU) del mes de juny, el 82,6% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un increment de 2,2 punts en relació amb els resultats de la convocatòria de juny de 2013 (80,4%), els quals havien suposat, per primera vegada, un descens respecte al nivell assolit en la convocatòria anterior (2012: 81,1%).

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. El 8,9% dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). El 38,5%, els hi ha contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (52,6%) han contestat alguns exàmens en català i els altres en castellà.

Els alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens (95,5%); des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. Eivissa-Formentera, que partia d’una situació més endarrerida, s’ha acostat a la mitjana del conjunt. Mallorca manté el mateix percentatge de la convocatòria del juny de 2012.

 

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2014)

Valors globals i per illes

 

Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

2013

80,4

79,7

91,9

77,1

2014

82,6

81,6

95,5

79,2

 

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2013)

Valors globals

1992

1994

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

80,4

82,6

 

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) hi podeu trobar més informació.

Notícies relacionades

Documents relacionats

Data de publicació: 20/06/2014