El 78,7% dels exàmens de les proves d'accés a la Universitat s'han contestat en llengua catalana

A les proves d'accés a la Universitat del mes de juny, el 78,7% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un descens de 2,4 punts respecte dels resultats del curs passat. Durant els darrers cinc anys aquest valor s’ha estabilitzat entorn del 80%.

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. El 10,5% dels alumnes no han contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). El 33,3%, els hi han contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (56,2%) han contestat alguns exàmens en català i altres en castellà.

Els alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens (94,3%); des de 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. Els d’Eivissa són els que l’empren més poc; des del 2007 es mouen entre el 70% i el 80% d’exàmens contestats en català.

 

Ús de la llengua catalana en les proves d'accés a la Universitat (2005-2016)

Valors globals i per illes

 

Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

2013

80,4

79,7

91,9

77,1

2014

82,6

81,6

95,5

79,2

2015

81,1

80,4

96,3

83,3

2016

78,7

77,9

94,3

72,6

 

Ús de la llengua catalana en les proves d'accés a la Universitat (1992-2016)

Valors globals *

92

94

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

80,4

82,6

81,1

78,7

 

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) i del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) en podeu trobar més informació: http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/estadistica.html

Notícies relacionades

 

 

Data de publicació: 01/07/2016