El 57 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de setembre de les proves d'accés a la Universitat són aptes

Els estudiants poden consultar els resultats a la pàgina web de la UIB

527 dels 925 alumnes que s'han examinat de les proves d'accés a la Universitat (PAU) a la convocatòria de setembre de 2009 són aptes, xifra que representa un 56,97 per cent de les persones presentades.

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 57,96 per cent (444 alumnes) són aptes.
A l'illa de Menorca, el 59,62 per cent (31 alumnes) són aptes.
A l'illa d'Eivissa, el 49,06 per cent (52 alumnes) són aptes.
A l'illa de Formentera, un alumne que s´hi va presentar no és apte.

Els alumnes de batxillerat (LOGSE) poden consultar els resultats de les proves d'accés a la Universitat a la pàgina web de la UIB: https://swww.uib.es/acces/pau.acces.

Les dates de revisió de les proves són el 22, 23 i 24 de setembre de 2009. Les persones interessades s'han d'adreçar al Servei d'Alumnes de Son Lledó al campus de Palma, i a les seus de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera, de les 8.30 a les 14.30 hores.

Les proves d'accés a la Universitat per als alumnes de batxillerat (LOGSE) es varen dur a terme els dies 9, 10 i 11 de setembre de 2009.

Documents relacionats

Data de publicació: 18/09/2009