Detectada a Mallorca una espècie d'escarabat invasora

La Universitat de les Illes Balears confirma que han trobat, per primera vegada a Espanya, exemplars de Xylosandrus compactus, una espècie originària d'Àsia que envaeix els ecosistemes mediterranis 

Un equip multidisciplinari d'investigadors ha pogut determinar per primera vegada a Espanya una espècie d'escarabat nova, la Xylosandrus compactus. És una espècie exòtica originària d'Àsia, polífaga, associada amb fongs i que fa part de la llista d’alerta de l’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). Aquest escarabat excava galeries en branques joves d'arbres per allotjar-hi els fongs simbionts que conrea i dels quals s’alimenten les larves. Els arbres infestats es panseixen, se’n moren les branques, se’n rompen els brots i, finalment, s’assequen del tot.

La primera detecció a Mallorca i a Espanya

A Mallorca, han estat detectats diversos exemplars d'aquesta espècie a un únic garrofer ornamental (Ceratonia siliqua) d’un jardí particular de Calvià. La confirmació de la troballa d’aquesta espècie va ser el novembre de 2019. La mostra va ser enviada pels tècnics al Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) perquè la determinassin.

La Universitat de les Illes Balears ha comunicat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a la de Medi Ambient i Territori la troballa per, així, treballar conjuntament en les tasques de detecció i establiment de mesures preventives.

Després de la troballa, els tècnics del Laboratori de Sanitat Vegetal de les Illes Balears (LOSVIB) i del Servei de Sanitat Forestal i la UIB han fet prospeccions a 100 metres de l'arbre afectat i no han detectat més exemplars afectats per aquest insecte invasor. Així mateix, el LOSVIB va aplicar un tractament amb endoteràpia a l’arbre i en faran un seguiment semestral.

A Europa des de 2016

El primer brot d’aquesta espècie va ser documentada a Europa el setembre de 2016, al Parc Nacional de Circeo (Itàlia). Hi varen detectar els escarabats del grup «ambròsia» Xylosandrus compactus i Xylosandrus crassiusculus per primera vegada en un ecosistema natural europeu (aquesta darrera espècie ja l’havien detectada el 2016 a la Comunitat Valenciana, associada al mateix cultiu que a les illes Balears). Recentment, Xylosandrus compactus ha estat documentat a Campània, Toscana i Ligúria (Itàlia) i a Sant Tropés, Sant Joan de Cap Ferrat i al Jardí Botànic d’Antíbol, a Vila Thuret (França).

Els danys registrats al Parc Nacional de Circeo, el creixent nombre de registres al llarg de la costa del Tirrè i la vulnerabilitat resultant de moltes espècies de la màquia de fulla perenne, varen fer que la comunitat científica n’estudiàs les vies d'expansió i dissenyàs protocols de detecció primerenca i mesures d'erradicació i de contenció a petita escala. El projecte Life SAMFIX (https://www.lifesamfix.eu/) és l’encarregat, en l’àmbit dels parcs naturals europeus, de dur a terme aquestes accions específiques de prevenció, alerta primerenca i protocols de resposta ràpida per frenar l'expansió de Xylosandrus compactus i Xylosandrus crassiusculus.

La troballa ha estat posada en coneixement de la Subdirecció General de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que a la vegada ha informat la Comissió del brot de Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1876) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) mitjançant el sistema de notificació EUROPHYT.

Equip multidisciplinari

L'equip que ha detectat aquesta espècie nova l'integren l’enginyer superior de Forests i enginyer tècnic agrícola Luis Núñez Vázquez; el biòleg i assessor fitosanitari doctor Josep M. Riba i Flinch; el professor del Departament d’Ecologia de la Universitat d’Alacant (UA) i director tècnic i d’I+D d’Econex SL doctor Diego Gallego Cambronero; l’enginyer tècnic agrícola i assessor fitosanitari, el senyor Álvaro Roca Santandreu; la biòloga i especialista en entomologia aplicada Clàudia Comparini Gacias, i la professora del Departament de Biologia de la UIB doctora Maria del Mar Leza Salord. 

Data de l'esdeveniment: 16/01/2020

Data de publicació: 16/01/2020