Criar cavallets de mar en captivitat

La tesi doctoral d’Andreu Blanco Cartagena investiga les condicions òptimes per a la cria en captivitat de l’Hippocampus guttulatus, espècie marina amenaçada

La tesi doctoral d’Andreu Blanco Cartagena, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga les condicions òptimes per a la cria en captivitat del cavallet de mar mediterrani (Hippocampus guttulatus). La tesi l’ha dirigida el doctor Miquel Planas Oliver, de l’Institut d’Investigacions Marines de Vigo (CSIC). I, com a ponent de la UIB, el doctor Gabriel Moyà Niell, del Departament de Biologia

Una de les conseqüències de la sobreexplotació dels recursos marins i de la inadequada gestió dels espais naturals marins és la reducció progressiva de la seva biodiversitat. Una de les espècies que pateix aquest impacte negatiu és el cavallet de mar mediterrani, la qual es va incloure a la llista vermella d’espècies amenaçades de la IUCN, a l’Apèndix II de CITES sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades i, més recentment, a la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. 

Per tal de garantir la supervivència d’aquesta espècie, un equip d’investigadors de l’Institut d’Investigacions Marines (CSIC) de Vigo va posar en marxa l’any 2006 el projecte Hippocampus, amb l’objectiu d’aconseguir mantenir cavallets de mar adults en captivitat. Un cop establert un protocol de reproducció, a 2009, s’inicià el projecte Hipporearing. És en el marc d’aquest projecte que l’investigador Andreu Blanco ha realitzat la seva tesi doctoral, centrada en la investigació de les condicions òptimes per a la cria en captivitat de l’Hippocampus guttulatus

Els intents de desenvolupar un protocol de cria d’aquesta espècie en captivitat fins al moment havien donat com a resultat baixos índexs de supervivència durant les fases de desenvolupament primerenc dels individus. Atesa aquesta situació, la recerca d’Andreu Blanco ha tingut com a objectiu millorar les taxes de supervivència i de creixement a partir de la recerca sobre les condicions més apropiades per a la cria en captivitat en aspectes com ara el tipus d’aquari, els nivells de ventilació, la temperatura, els nivells de llum, i el tipus d’alimentació. 

Els resultats assolits han donat lloc a un protocol estàndard per a la cria d’aquesta espècie en captivitat amb alts índexs de supervivència. A més, es va aconseguir completar el cicle de vida d’aquesta espècie per primera vegada. D’aquesta manera, s’ha pogut introduir l’espècie en el comerç d’aquaris, amb un elevat valor econòmic. La producció estable de juvenils en captivitat és una passa necessària per poder posar en marxa accions dirigides a reforçar les poblacions salvatges d’aquesta espècie. 

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Rearing of the seahorse Hippocampus guttulatus: key factors involved in growth and survival.
  • Autor: Andreu Blanco Cartagena
  • Programa de doctorat: Ecologia Marina
  • Departament: Biologia
  • Director: Miquel Planas Oliver i Gabriel Moyà Niell (ponent)

Documents relacionats

Data de publicació: 29/07/2014