Comunicat del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (PAPE) de la UIB sobre la vaga de docents de les Illes Balears

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) de la UIB, com a institució dedicada a la recerca i a la docència sobre ensenyament, reunit en sessió extraordinària el dia 20 de setembre de 2013, manifesta que:

1. Dóna suport al professorat en el conflicte que es manté en defensa de la seva dignitat professional i d’un sistema educatiu que garanteixi una educació de qualitat i equitat per a tothom.

2. Està en contra de la implantació precipitada del decret de tractament integrat de llengües, sense estudis prospectius seriosos, sense la participació de la comunitat educativa i sense assegurar les condicions pedagògiques necessàries per garantir-ne l'èxit.

3. Apel·la al diàleg i a la participació activa de tota la comunitat educativa per a la resolució d’un conflicte que considera que no s’hauria d’haver produït mai i pel bon funcionament de l’escola.

Per aquests motius, el Departament s'ofereix a l’Administració i a la comunitat educativa per treballar conjuntament en el disseny d’un model psicopedagògic, sense abandonar tots els aspectes positius que les evidències científiques i experiències prèvies demostren que ja presenta el model educatiu vigent fins ara.

Temes relacionats

Data de publicació: 23/09/2013