Com es pot detectar el diclofenac a l'aigua de la mar de manera selectiva, més ràpida i barata?

El grup de recerca FI-TRACE ha desenvolupat un sistema basat en l'ús de nanopartícules metàl·liques i detectors fotomètrics portàtils per detectar aquest contaminant emergent en l’aigua de la mar  

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE) ha publicat recentment un treball a Analytical Chemistry, la revista científica amb l'índex d'impacte més elevat en l'àrea de Química Analítica. Hi presenten un sistema automàtic i miniaturitzat que permet d’analitzar la presència, en l’aigua de la mar, de diclofenac, un fàrmac antiinflamatori que és considerat un contaminant emergent pels problemes ecològics que provoca.

El sistema desenvolupat pels investigadors de la UIB en col·laboració amb investigadors de la Universitat Tècnica de Munic i de la Universitat Chiang Mai de Tailàndia, no necessita instrumentacions de grans dimensions i costoses, com les que fins ara eren necessàries per poder dur a terme aquest tipus d'anàlisi. Tampoc no cal fer cap tractament previ de les mostres, la qual cosa permet que el sistema desenvolupat faci les anàlisis d’una manera molt més ràpida i barata.

El sistema utilitza nanopartícules metàl·liques i detectors fotomètrics portàtils, en combinació amb immunoassaigs altament selectius, que fan que es pugui analitzar la presència del diclofenac en concentracions molt més baixes que les que marquen els estàndards de qualitat ambiental de la Unió Europea. 

Data de publicació: 21/10/2019