Col·laboració entre l'Agència EFE i la UIB per fomentar la difusió de la ciència i facilitar la innovació i la transferència dels resultats de la investigació

Dia: dimecres, 3 de febrer de 2016
Hora: 12 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma   

El president de l'Agència EFE, José Antonio Vera, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, signen un conveni de col·laboració per fomentar la divulgació de la ciència, la tecnologia i la innovació.

També assistiran a la signatura els senyors José Antonio Pérez, cap de Gabinet de Presidència i director territorial i de vendes de l'Agència EFE; Miquel Frau Rovira, delegat de l'Agència EFE a les Balears; Jordi Llabrés vicerector d'Innovació i Transferència; Margalida Payeras, vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat; i Antonio Fernández Coca, delegat del rector i DIRCOM de la UIB.

L'Agència EFE i la UIB, com a institucions públiques, estan compromeses en la difusió de la cultura, la ciència i els resultats de la investigació, amb l'objectiu de facilitar el diàleg entre ciència i societat, enfortir el sistema espanyol de R+D+I i avançar en la societat del coneixement.

Mitjançant aquest conveni, ambdues institucions es comprometen a:

  • Identificar i elaborar continguts informatius científics, d'innovació i culturals per a la seva difusió a través de l'Agència EFE i d'aquesta manera ampliar la seva presència en els mitjans de comunicació.
  • Facilitar la difusió dels avenços científics desenvolupats en els departaments i centres de recerca de la UIB, posant èmfasi en la seva aplicabilitat, en la transferència dels resultats obtinguts i en els beneficis que aquests poden aportar a la societat.
  • Facilitar a estudiants i joves investigadors de la UIB l'adquisició de noves competències en la difusió de la ciència i la tecnologia.
  • Organització d'activitats, fòrums i debats que potenciïn la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del desenvolupament econòmic de les Illes Balears

El suport de l'Agència EFE a la difusió de la cultura científica és inestimable, ja que amb més de setanta anys de trajectòria, l'Agència EFE és la primera agència d'informació de llengua espanyola i quarta del món. En l'actualitat compta amb una xarxa internacional de tres mil periodistes en 120 països. L'Agència EFE distribueix gairebé tres milions de notícies l'any en els diferents suports informatius: text, fotografia, àudio, vídeo i multimèdia, que arriben diàriament a més de dos milers de mitjans de comunicació al món.

Amb delegació a totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, emet les notícies en espanyol, portuguès, anglès, àrab, català i gallec. De fet, més del quaranta per cent de la informació internacional d'agències publicada a Amèrica Llatina està signada per l'Agència EFE. 

Data de l'esdeveniment: 03/02/2016

Data de publicació: 02/02/2016