Cloenda virtual de la III edició de MENTORiment

El programa per estudiants amb altes capacitats ha acollit enguany 226 participants

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) i en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, han organitzat la cloenda de la tercera del programa MENTORiment, que ha acollit estudiants de tercer i quart d'ESO i batxillerat amb altes capacitats de les Illes Balears, amb la intenció de col·laborar en el seu enriquiment extracurricular.

En la tercera edició, el programa ha acollit 226 participants –80 al·lotes i 146 al·lots–,176 dels quals resideixen a Mallorca, 22 a Menorca, 27 a Eivissa i 1 a Formentera. Del total d’alumnat, 115 procediren de centres públics i 111, de centres concertats i/o privats.

Es varen oferir 58 mentories i tot l’alumnat podia escollir fins a cinc tallers.

Amb la instauració de l’estat d’alarma sanitària causada per la COVID-19, el programa es va aturar el dia 14 de març del 2020. Durant l’estat de confinament, els membres de l’equip coordinador varen dur a terme activitats virtuals mitjançant vídeos, teleconferències i altres tècniques virtuals —als canals en línia— amb l’objectiu de no perdre el contacte amb els participants de MENTORiment i de continuar dinamitzant i enriquint de manera extraescolar el talent dels nostres nins i nines.

A l’acte de cloenda, que enguany es farà de manera virtual, hi intervindran la directora del PACiS i vicerectora d'Estudiants, doctora Rosa M. Isabel Rodríguez; el conseller d'Educació i Universitat, doctor Martí March; i el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet. Les notícies falses centraran la xerrada de cloenda, que anirà a càrrec de la periodista Yolanda Serrano, del departament de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB i mentora del programa. Hi estan convidats, a més de tots els membres i les seves famílies inscrits a MENTORiment 2020, tots aquells alumnes que, amb condició d’estudiant NESE per altes capacitats intel·lectuals, estiguin interessats en el programa.

MENTORiment és un programa d’enriquiment mitjançant tallers mentorats adreçat a alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals (ACI), matriculat a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i Formació Professional, gestionat i coordinat pel Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i finançat per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Als centres educatius de les Illes Balears, hi ha detectats un milenar d’alumnes d’altes capacitats i tots es podrien acollir al programa MENTORiment.

Enguany, MENTORiment en femení, idea sorgida a la II edició, s’ha enfocat amb la reserva d'un percentatge de places al gènere femení. Aquest canvi ha permès oferir les mentories originàriament dirigides a nines a tots els alumnes, alhora que s'ha potenciat la inscripció del gènere femení en els tallers de les àrees STEM.

Per reduir els desavantatges de la insularitat i acostar les experiències que ofereix MENTORiment a tot el territori balear, enguany s’han ofert dos tallers a Menorca i dos a Eivissa, adreçats a la població resident a aquestes illes.

Plataforma Zoom

Enllaç d’accés a l’acte de cloenda: <https://uibuniversitat.zoom.us/j/96692425257>

Data de publicació: 09/07/2020