Anàlisi d'indicadors per a l'èxit educatiu a les Illes Balears

L’IRIE posa en marxa un projecte d’investigació centrat en l’anàlisi dels indicadors educatius com a element bàsic per a la presa de decisions i per al disseny de polítiques encaminades a millorar el sistema educatiu a les Illes Balears

Els investigadors del grup de recerca en Educació i Ciutadania, de l’Institut de Recerca  i Innovació Educativa (IRIE), han presentat el projecte d’investigació «Anàlisi d’indicadors per a l’èxit educatiu a les Illes Balears». Aquesta iniciativa es proposa ser una resposta possible a la manca de recerques promogudes per l’Administració que vagi més enllà de la publicació de dades estadístiques o indicadors aïllats.

En el marc d’aquest projecte, els investigadors han elaborat un primer informe de recerca en el qual es fa un diagnòstic de la realitat socioeducativa de les Illes Balears, que justifica la necessitat d’analitzar els indicadors educatius per tal de potenciar l’èxit educatiu. Així mateix es fa una revisió de les aportacions principals, tant teòriques com pràctiques, i d'iniciatives similars en el si d'organismes autonòmics, nacionals i internacionals.

L’informe inclou el catàleg propi d’indicadors educatius de les Illes Balears a partir d’una definició concreta d’èxit escolar com a element bàsic per prendre decisions i per dissenyar polítiques encaminades a millorar el sistema educatiu en el marc de l’estratègia Europa 2020.

A més, els investigadors han presentat les fases del desenvolupament del projecte, que inclourà informes anuals sobre els indicadors, així com monogràfics sobre etapes o sobre aspectes transversals d’especial actualitat i rellevància.

L’equip

Els membres de l’equip del grup de recerca en Educació i Ciutadania que participen en el projecte AIEE són:

 • Miquel F. Oliver Trobat (coordinador). Director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i professor titular d’universitat de Didàctica i Organització Escolar de la UIB. Ha estat director del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de la UIB, i vicedegà i cap d’estudis de Pedagogia de la Facultat d’Educació.
 • Bartomeu Rotger Amengual. Ha estat conseller d’Educació i Cultura, cap de la Inspecció Educativa i director general d’Educació.
 • Bartomeu Llinàs Ferrà. Ha estat conseller d’Educació i Cultura, inspector d’Educació, i director general d’Educació.
 • Gaspar Nicolau Crespí. Ha estat cap del Servei d'Inspecció Educativa i director de l’Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de les Illes Balears.
 • Miquel Sbert Garau. Ha estat cap del Servei d'Inspecció Educativa, director general d’Educació i director de l’Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de les Illes Balears.
 • Antoni Morante Milla. Director d’Institut i director de de l’Associació de Directors de Secundària de Mallorca i de la Federació d’Associacions de Directors de les Illes Balears. Ha estat tècnic de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
 • Bartomeu Cañellas Roca. Ha estat director de l’Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de les Illes Balears.
 • Pere Alzina Seguí. Coordinador dels estudis d’Educació a la Seu de la UIB de Menorca i delegat de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB a Menorca.
 • Amador Calafat Albertí. Professor d’institut i informàtic. Ha estat tècnic dels serveis informàtics de la Conselleria d’Educació.
 • Antoni Bauzà Sampol. Responsable del Servei de Suport a la Recerca de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB. Ha estat tècnic de l’Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de les Illes Balears.
 • Francesca Salvà Mut. Professora titular d’universitat de Didàctica i Organització Escolar. Especialista en abandonament escolar primerenc. Ha estat degana de la Facultat d’Educació i vicerectora de Relacions Exteriors de la UIB.

Notícia relacionada

Documents relacionats

Data de publicació: 07/05/2015