Escoltar

Universitat Oberta i Tallers de la UIB Segon quadrimestre 2007-2008

La reforma de l'Estatut d'autonomia, L'escoltisme, La realització cinematogràfica, Conèixer la xocolata i Temes d'actualitat jurídica i social

La reforma de l'estatut d'autonomia, L'escoltisme, La realització cinematogràfica, Conèixer la xocolata i Temes d'actualitat jurídica i social són els continguts dels cursos i tallers que ofereix el Servei d'Activitats Culturals de la UIB per al segon quadrimestre de l'any acadèmic 2007-2008.

Els cursos
Dret penal del treball i Dret penal tributari: temes d'actualitat jurídica i social
Coordinat pels doctors Eduard Ramon, professor del Departament de Dret Públic de la UIB, i Antonio Conde, professor del Departament de Dret Privat de la UIB.

L'escoltisme: cent anys d'un projecte educatiu jove
Coordinat pel doctor Bernat Sureda, catedràtic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

La reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (una visió jurídica i política)
Coordinat pel doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional de la UIB.

Els tallers
Taller de realització cinematogràfica
El coordina el doctor Marco Antonio Robledo Camacho, professor del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears.

Coneixent la xocolata
El coordinen el doctor Francisco José García Palmer, professor de l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular, i el doctor Josep Antoni Tur, professor de l'àrea de Fisiologia del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

Data de publicació: 05/03/2008