Escoltar

Una molècula dissenyada a la UIB indueix al suïcidi les cèl·lules tumorals en animals de laboratori

El treball del grup de recerca en Biomedicina Molecular i Cel·lular s’ha publicat a la revista PNAS 

Un treball dels investigadors del grup de recerca en Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears, publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS), mostra com el Minerval® indueix de manera específica al suïcidi les cèl·lules de glioma (càncer de cervell) en animals de laboratori, mentre que no afecta les cèl·lules no canceroses.

El Minerval® és una molècula patentada per la UIB i llicenciada a l’empresa biotecnològica mallorquina Lipopharma Therapeutics, que fa mig any va ser designada com a fàrmac orfe per al tractament del glioma per l’Agència Europea del Medicament. En aquest sentit, encara s'han de fer altres estudis abans que el Minerval® es pugui aplicar en humans. En qualsevol cas, el producte no podrà ser comercialitzat fins que no finalitzin els estudis clínics.

El treball publicat pels investigadors del grup de recerca que dirigeix el doctor Pablo Escribá, catedràtic de Biologia Cel·lular, mostra la seqüència d’esdeveniments moleculars i cel·lulars que esdevenen des que el fàrmac arriba a la cèl·lula cancerosa fins que aquesta mor, és a dir, el seu mecanisme d’acció.

És interessant el fet que determinats tipus de cèl·lules de glioma humà, com les emprades en aquest estudi (SF767), són reacis a iniciar el programa de suïcidi cel·lular més habitual, denominat apoptosi. L’estudi mostra que a través de la inhibició de la via MAPK es desactiven també les vies de les ciclines i d’Akt, i esdevé l’activació d’un altre tipus de suïcidi cel·lular denominat autofàgia. Aquest procés esdevé de manera selectiva només en cèl·lules de càncer (glioma en aquest cas), tant en cultius in vitro com en tractaments d’animals in vivo, i justifica l’elevada potència i la nul·la toxicitat del Minerval®, a diferència de la majoria de fàrmacs antitumorals.

Referència bibliogràfica

Terés, S.; Lladó, V.; Higuera, M.; Barceló Coblijn, G.; Martin, M. L.; Noguera Salvà, M. A.; Marcilla Etxenike, A.; García Verdugo, J. M.; Soriano Navarro, M.; Saus, C.; Gómez Pinedo, U.; Busquets, X.; Escribá, P. V. «2-Hydroxyoleate, a nontoxic membrane binding anticancer drug, induces glioma cell differentiation and autophagy». PNAS, May 29, 2012, vol. 109,  n. 22, p. 8489–8494. doi:10.1073/pnas.1118349109 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/07/2012