Escoltar

Una cinquantena d'alumnes de doctorat d'arreu d'Europa participen a la UIB 2nd Training School del projecte europeu COST 804 Action

La Universitat de les Illes Balears acull una cinquantena d'alumnes de doctorat internacionals i cinc professors europeus, que participen en la 2nd Training School del projecte europeu COST 804 Action, organitzada pel grup de recerca en Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions (ACSIC) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Aquesta acció se centra en la recerca comuna europea sobre l'eficiència energètica de les TIC, ja que encara que els ordinadors i equipaments de xarxa són cada vegada més eficients individualment, ho són molt menys quan es connecten entre si. El sector en què el consum d'energia ha crescut enormement és el de TI (tecnologies de la informació). D'una banda, els centres de processament de dades que allotgen les aplicacions i els arxius dels usuaris, s'estan convertint en grans magatzems amb una gran quantitat de servidors, equips electrònics i complexos sistemes de refrigeració. Aquests equips i xarxes de telecomunicacions són, a hores d'ara, els principals responsables del consum d'energia elèctrica, ja que han de mantenir la qualitat dels serveis en la seva operació. Donar més capacitat a aquests centres de dades, en general, pot significar més servidors i equips addicionals i, per tant, més consum per a la refrigeració. D'altra banda, el creixent nombre d'usuaris, sobretot a causa de la popularització de les aplicacions d’Internet i els serveis basats en tecnologies web, produeix contínuament problemes de capacitat en els centres de dades a causa de requisits de rendiment. Per tant, apareix un nou repte directament relacionat amb aquesta àrea de recerca: l'eficiència energètica dels sistemes distribuïts.

Les jornades serviran per presentar als participants un marc multidisciplinari comprensiu en el camp de l'eficiència energètica en sistemes distribuïts i per posar en comú la tasca d'aquests joves investigadors amb la comunitat d'investigadors que participen en aquesta iniciativa europea de recerca.

Les jornades se centraran en l'eficiència energètica, i tractaran aspectes com les tecnologies verdes en els camps de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el consum energètic eficient en les infraestructures de les tecnologies d'informació, en les xarxes de comunicació amb fil i sense fil, i en els sistemes electrònics, i l’estalvi energètic possible, entre altres àmbits.

Documents relacionats

Data de publicació: 27/04/2012