Escoltar

Un grup d'investigadors de la UIB dissenyen un repositori perquè el professorat comparteixi material per a l'ensenyament de coneixements transversals

A aquest projecte, creat per facilitar l’adaptació de les classes a l’espai europeu d’educació superior, s’hi han adherit 12 universitats espanyoles més

Un grup d’investigadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, coordinat pel doctor Antoni Jaume, i amb la participació d’investigadors dels departaments de Química, de Pedagogia i Didàctiques Específiques, de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, de Filosofia i Treball Social, de Biologia, de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i de Física i de Campus Extens de la UIB, han dissenyat el Repositori de Competències Genèriques, una eina informàtica que permet als professors de la Universitat compartir material que els faciliti l’ensenyament dels coneixements transversals que s’emmarquen en el procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris en l’espai europeu d’educació superior.

Què són els coneixements transversals i les competències genèriques?
Una de les principals novetats derivades de l’adaptació dels estudis universitaris a l’espai europeu d’educació superior és la importància que es confereix a les denominades competències genèriques o transversals. Es tracta dels coneixements i les aptituds que han d’adquirir els graduats, però que no s’atribueixen a unes assignatures o a uns crèdits específics, sinó que s’han d’adquirir de manera transversal, com a conseqüència de l’estudi i de la pràctica de totes les assignatures. Són competències genèriques, per exemple, el treball en equip, la capacitat de presa de decisions, el compromís ètic i social, l’ús de les noves tecnologies o l’expressió oral i escrita, entre moltes altres.

Com funciona el Repositori de Competències Genèriques?
Aquestes competències transversals s’han d’ensenyar entre tots els professors i mitjançant totes les assignatures. Per assolir aquesta meta s’ha creat el Repositori de Competències Genèriques, un portal web en el qual els professors poden compartir els exercicis i les experiències que cadascun ha posat en pràctica a classe.

És una eina informàtica similar a una base de dades que permet compartir en línia tot aquest material, emmagatzemar-lo i classificar-lo. Tots els professors poden pujar-hi el material que han elaborat i accedir al que han creat altres companys per així utilitzar el que considerin que és adequat per al seu mètode d’ensenyament i que s’adapta a les seves necessitats. L’eina, a més, permet l’edició dels arxius penjats per complementar-ne el contingut.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/08/2010