Escoltar

Un grup de científics de l'IFISC (CSIC-UIB) organitzen el taller Urbannet en la principal conferència europea sobre sistemes complexos, ECCS'13

La iniciativa forma part del projecte EUNOIA, que analitza les dades de les xarxes socials i altres sistemes complexos per millorar la planificació del transport a les ciutats 

Urbannet és un taller organitzat en el marc de la Conferència Europea sobre Sistemes Complexos (ECCS 2013), amb seu a Barcelona. La sessió tindrà lloc l’horabaixa del dimecres 18 de setembre i abastarà 3 conferències i 6 xerrades. La European Conference on Complex Systems, ECCS'13, és la principal conferència europea en el camp dels sistemes complexos i la ciència interdisciplinària en general. El director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (CSIC-UIB), Maxi San Miguel, forma part del comitè directiu i organitzador de l’ECC’S13. 

El taller Urbannet, organitzat per l’investigador de l’IFISC José J. Ramasco (IFISC, CSIC-UIB), la investigadora de l’empresa tecnològica Nommon Oliva García Cantú i Àlex Serret, coordinador de projectes europeus de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, porta com a títol «Ciutats intel·ligents, complexitat i xarxes urbanes». L'objectiu d'aquesta iniciativa és crear un espai per a l'intercanvi dels resultats de diferents estudis que s'estan duent a terme sobre els problemes i oportunitats oberts per les ciutats intel·ligents, smart cities. El taller s'organitza en el marc del projecte europeu EUNOIA.

Les ciutats intel·ligents
El concepte de «ciutat intel·ligent» va sorgir durant l'última dècada com una fusió d'idees sobre la manera com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden millorar el funcionament de les ciutats, augmentant la seva eficiència i contribuint al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida. 

La penetració de les TIC està convertint els ciutadans en productors, bescanviadors i consumidors d'una quantitat creixent d'informació, i genera una enorme varietat de dades heterogènies sobre les seves preferències i el seu comportament. Un bon exemple és el cas del seguiment a Twitter realitzat recentment pels investigadors de l’IFISC sobre la Via Catalana en aquesta xarxa social. Però les eines TIC també capaciten els ciutadans per prendre decisions més informades (per exemple, pel que fa al consum energètic) i estan donant lloc a noves formes de relació social, així com a la introducció de noves activitats com ara comerç electrònic o teletreball. La gran quantitat de dades disponibles i el desenvolupament de noves formes d'analitzar-les contribueixen a millorar les teories sobre l’evolució de les ciutats i a construir nous models de simulació per a la gestió dels serveis urbans.

Els conferenciants
Marc Barthélemy (Institut de Physique Théorique, CEA i CNRS), José Manuel Galán (Grupo de Ingeniería de los Sistemas Sociales, Centro INSISOC, Universitat de Burgos) i Vito Servedio (Universitat de Roma La Sapienza).

EUNOIA
EUNOIA és un projecte de recerca finançat pel Setè Programa Marc de TIC del Programa de la Unió Europea. El consorci EUNOIA, coordinat des de l’IFISC, inclou, a més, investigadors de Nommon, el University College London, ETH Zurich, CEA Saclar (París) i l’Ajuntament de Barcelona. Iniciat el 2012 i amb una durada de dos anys, aprofita dades obtingudes gràcies a les TIC per estudiar la mobilitat a les ciutats. Els resultats d’aquests estudis serviran per dotar els governs i els ciutadans de millors eines per dissenyar i planificar la mobilitat de les ciutats.

Data de publicació: 18/09/2013