Escoltar

Un article dels investigadors de la UIB ha estat guardonat amb el segon premi Pérez Castro als treballs publicats l'any 2009 als "Archivos Españoles de Urología"

Un article publicat pels investigadors del Grup de Recerca en Litiasi Renal i Biomineralització de la Universitat de les Illes Balears ha estat guardonat amb el segon premi Pérez Castro, que premia les millors recerques sobre urologia publicades l'any 2009 als Archivos Españoles de Urología. El treball ha estat elaborat pels investigadors Fèlix Grases, investigador principal del grup, Antònia Costa-Bauzà, Bernat Isern, Pilar Sanchis, Joan Perelló, Fernando Hierro i Antonio Conté Visus.

L'article Evolució de la litiasi residual post-LEOC en funció del tipus de càlcul i de la composició de l'orina presenta un estudi sobre la influència de la composició dels fragments dels càlculs renals que han estat eliminats mitjançant ones de xoc (LEOC) i de l'orina en el creixement d'aquests fragments. La finalitat és conèixer els efectes d'ambdós paràmetres, i valorar-ne la importància per poder plantejar mesures profilàctiques efectives que evitin que els fragments indueixin nous episodis de litiasi renal. L'estudi demostra la importància d'evitar la retenció de nucleants heterogenis (micropartícules sòlides preexistents) en les cavitats renals, ja que actuen de manera molt eficaç com a inductors de la formació de nous càlculs, la composició dels quals depèn en gran mesura de la composició de l'orina.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/06/2010