Titulats de la UIB aconsegueixen més de 700.000 euros en ajuts per impulsar projectes d'innovació en empreses de les Illes Balears

Més de 700.000 euros sumen els fons aconseguits l'any 2007 pels titulats de nou de la UIB que, incorporats com a becaris en diverses empreses de les Illes Balears, han detectat en cada cas les possibilitats d'innovació i han cercat el finançament per dur-les a terme. Es tracta del programa Promotors tecnològics de les Illes Balears, la primera edició del qual es dugué a terme durant l'any acadèmic 2006-2007. El seu objectiu principal és augmentar les competències de caràcter innovador dels joves titulats oferint-los les eines necessàries per al seu desenvolupament en el món empresarial i, alhora, promoure la tecnologia innovadora i nous coneixements a les empreses de les Illes Balears.

El programa té el seu precedent en la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de La Laguna i fou posat en marxa, com a experiència pilot, a la UIB gràcies a la sinergia de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i el ParcBIT, amb el finançament de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears en el marc de les iniciatives de la Xarxa d'Antenes Tecnològiques de les Illes Balears.

Per participar en aquest programa, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears obrí la corresponent convocatòria, adreçada tant a titulats i a estudiants del darrer curs de la seva especialitat com a empreses que estiguessin interessades a participar-hi. En la primera experiència pilot hi participaren dos llicenciats en Economia, una diplomada en Turisme, una llicenciada en Química, un llicenciat en Biologia, un diplomat en Ciències Empresarials, una llicenciada en Geografia, dos estudiants d'Enginyeria Tècnica en Telemàtica i un estudiant d'Enginyeria Tècnica Industrial. Quant a empreses, hi participaren Robot, SA, Sampol, Ingenierías y Obras, TUI España, Winhotel Solution, SL, RCE – Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos, Majórica, Inmaplast, Dahlberg, SA, Brújula Telecom, SA, i Albatros Marine Technologies, SL. Finalment es produí una baixa, de manera que els promotors i empreses participants foren nou.

Els estudiants i titulats de nou reberen prèviament la formació teoricopràctica necessària en el camp de la R+D+I per poder assumir el paper de gestors dinamitzadors dins les empreses. Aquesta formació es realitzà mitjançant un curs intensiu d'un mes de durada, amb una mitjana de set hores diàries de classe, impartit per especialistes en diverses àrees. Una vegada formats els titulats i estudiants, realitzaren una estada de tres o quatre mesos a les empreses seleccionades mitjançant una beca de formació professional. El seu primer objectiu fou detectar les necessitats de l'empresa i engegar un projecte innovador de rellevància. Es tractava d'un primer diagnòstic, analitzant tots els processos que duu a terme l'empresa per tal de detectar possibilitats d'incloure estratègies d'innovació. Partint de les necessitats detectades, el jove gestor dinamitzador realitzà una sèrie de propostes, i d'acord amb l'empresa i el grup de consultors del projecte, s'establí la línia de treball definitiva i l'estratègia per poder implementar-la, així com una aproximació a les vies de finançament en convocatòries públiques d'innovació tecnològica.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/05/2008