Escoltar

TEL: Quan les paraules no s'entenen

La tesi doctoral de Lucía Buil Legaz investiga les dificultats de lectura en infants amb trastorn específic del llenguatge 

Els infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL) tenen dificultats en la comprensió i/o en l'expressió del llenguatge oral, i presenten afectació en tots els subcomponents del llenguatge, però sense presentar cap altra afectació cognitiva, auditiva, neurològica o social. Aquestes dificultats orals tenen moltes possibilitats de presentar-se també a nivell escrit, és a dir, en el domini de la lectura.

La tesi doctoral de Lucía Buil, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha fet el seguiment d'un grup de nins i nines amb TEL procedents de diverses escoles de Mallorca, que han estat estudiats des dels 6 anys fins als 12. A partir de les dades recollides, la investigadora ha pogut comprovar que els resultats obtinguts per aquests infants en tasques de lectura són més baixos que els dels nins i nines sense TEL en totes les edats de l’escolarització primària. Aquestes dificultats lectores són més evidents en edats més primerenques i afecten tant la descodificació, és a dir, la capacitat per reconèixer les paraules, com la comprensió, la capacitat per accedir als significats. En canvi, a mesura que s’acosta el final de la primària, les dificultats en lectura apareixen únicament pel que fa a les tasques de comprensió.

D’altra banda, els resultats han permès observar que hi ha una estreta relació entre la capacitat semàntica oral a edats primerenques i el desenvolupament lector en edats posteriors. Aquests resultats subratllen la importància d’incidir en l’entrenament primerenc oral de la capacitat semàntica dels nens i nenes amb TEL, per tal de prevenir futurs problemes en la lectura en edats posteriors.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La evolución de las dificultades de lectura en los niños y niñas con Transtorno Específico del Lenguaje
  • Autora: Lucía Buil Legaz
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Departaments: Filosofia i Treball Social i Psicologia
  • Directors: Eva Aguilar Mediavilla i Javier Rodríguez Ferreiro 

Data de publicació: 03/10/2016