Resultats provisionals de les eleccions al Consell d'Estudiants, a les juntes de facultat i escola i als consells de departament de la UIB

Eleccions al Consell d'Estudiants

Total del cens: 4.685
Vots emesos: 362
Participació: 7,72%

D'aquestes eleccions en surten elegits els estudiants que, juntament amb els set representants claustrals integrants del Consell de Govern, hauran de triar, en reunions posteriors, els membres de la Comissió Permanent i el president del Consell d'Estudiants (encara sense data).


Eleccions d'estudiants a les juntes de facultat i escola

Total del cens: 244
Vots emesos: 77
Participació: 31,55 %


Eleccions d'estudiants als consells de departament

Total del cens: 1.064
Vots emesos: 152
Participació: 14,28%

 

A partir d'avui s'obre un període de reclamacions fins a la publicació dels resultats definitius al Full Oficial de la Universitat.

Informacions relacionades

Documents relacionats

Data de publicació: 28/05/2008