Escoltar

REDINTUR premia dos treballs finals del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la UIB

Els treballs Gestión de ingresos adicionales en cadenas hoteleras. Una aplicación práctica a Iberostar Hotels & Resorts, realitzat per Natalia Vega Santana i dirigit per la doctora Magdalena Cladera, i el treball Overbooking in the Airline Industry and the Impact of Weather Variability on No-Shows, realitzat per Sara Danesi i dirigit pel doctor Jaume Rosselló, han estat seleccionats per la xarxa REDINTUR entre els vuit millors del conjunt d’universitats que en formen part. A més, el treball de l’alumna Sara Danesi va rebre la Menció Extraordinària de REDINTUR

Fa uns dies, durant la celebració de la convenció anual REDINTUR, els vuit treballs finalistes s’exposaren públicament en el II Fòrum REDINTUR, que ha tingut lloc a Vigo.

La REDINTUR està formada per dinou universitats espanyoles que imparteixen programes de postgrau en diferents àmbits del turisme. Els objectius són:

  • Cooperació en la docència de postgraus
  • Fomentar l'intercanvi i la mobilitat entre professors i estudiants
  • Realització de projectes de R+ D + I
  • Transferència de coneixement
  • Qualsevol altra actuació en matèria de postgrau i doctorat 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/12/2012