Escoltar

Presentació del primer informe GEM d'emprenedoria de les Illes Balears

Dia: dijous, 10 de gener de 2019
Hora: 13 hores
Lloc: Rectorat, Son Lledó 

Hi participen: Llorenç Huguet, Rector de la UIB; Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria; Núria Hinojosa, directora de l‘Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; Julio Batle, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses i coordinador de l’informe, i Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, i el conseller de Treball, Iago Negueruela, presentaran la primera edició de l’informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de les Illes Balears, un observatori internacional del fenomen emprenedor, que es desenvolupa amb periodicitat anual. L’informe de l’any 2017 és el primer que es fa a les Illes Balears, gràcies a la col·laboració entre la Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. S’ha elaborat sota la direcció del doctor Julio Batle, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses, i amb la participació d’un equip de professors dels departaments d'Economia de l'Empresa i d'Economia Aplicada de la UIB.

El projecte GEM Illes Balears 2017 se centra en el conjunt de l'ecosistema emprenedor, i pretén servir com a punt de partida en la configuració i consolidació d'un equip estable d'investigadors dedicat a mesurar i seguir el fenomen emprenedor i l'ecosistema d'emprenedoria a les Illes Balears. El valor fonamental de l’informe és que permet comparar els indicadors d'emprenedoria de la comunitat autònoma amb els d’altres regions i països. Els resultats d'aquesta primera edició permeten disposar d’un diagnòstic de l'activitat emprenedora a les Illes Balears i de tots els factors de l'entorn que actuen com a impulsors i com a fre d’iniciatives empresarials noves.

Entre les conclusions principals de l’informe destaca que les Illes Balears mantenen de manera estable la seva posició històrica com a regió altament emprenedora. L’any 2017 hi ha un repunt de l’activitat emprenedora a la comunitat autònoma que acompanya els senyals de recuperació de la crisi.  

Així, l’activitat emprenedora total o en fase inicial a la comunitat autònoma manté un ritme elevat i conserva les dades de l'any anterior (2016). Això no obstant, perd el colideratge que va tenir l'any passat regionalment, al costat de Catalunya, en les primeres posicions.

En línies generals, la població adulta que té entre 18 i 64 anys, identificada com a emprenedora de negocis naixents o nous, de menys de 3,5 anys d'antiguitat, es manté, com l'any 2016, en un 6,1 per cent. El 62 per cent de les persones que emprenen a les Illes Balears comencen l’activitat (fase naixent) amb uns requeriments de capital que no arriben als 50.000 euros. La taxa d'inversió informal es va situar molt per sota de la mitjana estatal, amb una aportació per inversor igual o superior a 12.000 euros en més de la meitat dels casos.

El 81,4 per cent de les persones de les Illes Balears identificades com a emprenedores en fase inicial l'any 2017 es dedicava a oferir serveis, amb un predomini dels serveis no intensius en coneixement, assignatura pendent a les Balears i que presenta un dèficit respecte de la mitjana espanyola de gairebé 10 punts pel que fa a serveis oferts a empreses.

Per sectors, les iniciatives del sector de base tecnològica mitjana i elevada dupliquen la mitjana espanyola (18,4 per cent enfront del 9,10 per cent), la qual cosa la situa com a base estratègica i de competitivitat regional molt important.

També resulta estratègica la dada de l’orientació internacional, que representa el 29,2 per cent de la població emprenedora, xifra que supera en quasi 5 punts la mitjana espanyola; important element diferenciador regional.

Pel que fa a les recomanacions, en línies generals, l’informe GEM es decanta per prioritzar projectes altament innovadors i amb molta projecció internacional, i facilitar l'accés a l'emprenedoria innovadora a persones amb coneixements i menys recursos (econòmics i de treball en xarxa o networking). És una antiga ambició sobre la qual les Illes Balears han d'incidir, així com sobre els reptes culturals relacionats amb el gènere, que reflecteixen un desafiament educacional i de comunicació a les Illes.

L’equip destaca que el paper de la UIB és clau en aquest afany d'ampliar la base de coneixement en tots els trams, especialment el jove, per propiciar l'emprenedoria jove, assignatura pendent a tot Espanya.

Els programes públics, assenyala l’informe, haurien de continuar monitorant i prioritzant les necessitats de les persones emprenedores altament innovadores: una actuació pública més selectiva, innovadora/experimental i exigent envers els emprenedors. En aquest sentit, insisteix que els emprenedors que tenen més potencial recorregut requereixen un tipus de polítiques diferents de les usades per promoure l'emprenedoria d’una manera més general.

Pel que fa al món empresarial, l’informe 2017 destaca que el submón corporatiu i l'emprenedor no estan ben entrellaçats, i aquesta és una rèmora molt important per a la innovació a la comunitat autònoma i per al sector turístic en concret, clau en l'economia de les Illes Balears. També incideix en la necessitat de fomentar encara més el paper que poden exercir les grans corporacions en el finançament de l'emprenedoria, bé com a clients de noves empreses emergents (start-ups), configurant els seus propis fons d'inversió o comprant companyies en fase primerenca quan ja hagin complert certes fites en el seu desenvolupament. Aquesta és una tendència mundial desconeguda o molt poc explorada corporativament a les Balears.

Des del punt de vista fiscal, assenyala que seria recomanable que les administracions públiques continuassin propiciant, a través d'una política d'incentius (fiscals, fons de fons, xarxes d'inversió especialitzada, etc.), el desenvolupament d'una oferta de capital prou àmplia per evitar forats de capital associats a projectes estratègics basats en sectors d'especial projecció (nous desenvolupaments i tecnologies per al turisme, biomimètica, nanotecnologia, etc.). Així mateix, s’han de continuar promovent incentius fiscals per a aquelles persones que financen projectes emprenedors estratègics en fase primerenca i equiparar-los al tractament fiscal dels fons de capital de risc.

Per últim, l’informe assenyala que seria fonamental disposar de capital especialitzat en fase primerenca per poder donar continuïtat a resultats prometedors derivats de processos de transferència tecnològica (universitats i centres tecnològics). En tots dos àmbits, les Illes Balears tenen un dèficit molt marcat.

L’informe GEM Illes Balears 2017 ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de l‘Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. A l’enquesta d’experts han participat activament el ParcBIT (Govern), Palma Activa (Ajuntament de Palma), IDI-UIB (Govern), FUEIB, CAEB, Joves Empresaris de Mallorca, així com una desena d'empreses.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un observatori internacional del fenomen emprenedor i es desenvolupa amb periodicitat anual. La seva activitat comença l'any 1999 de la mà de la London Business School i del Babson College, i es plasma en informes d'àmbit global, nacional, regional i local gràcies al consorci d'investigadors que l'integren. A Espanya, el projecte està desagregat en una xarxa de regions, formada per diversos grups de recerca, que elaboren informes específics sobre l'activitat emprenedora al seu entorn més immediat. En aquesta edició, la xarxa espanyola està conformada per 130 investigadors, 19 universitats, 90 institucions, el Centre Internacional Santander (CISE) i el Banc Santander.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 10/01/2019

Data de publicació: 09/01/2019