Escoltar

Presentació del documental "Experimentos en el campo colombiano: Un camino hacia la conservación"

El reportatge recull el treball desenvolupat en el marc d'un projecte de l'OCDS de la UIB sobre la gestió dels recursos naturals a Colòmbia

Dia: dijous, 19 de maig de 2011
Hora: 19 hores
Lloc: aula 5 de Sa Riera,
c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Es presenta el documental Experimentos en el campo colombiano: Un camino hacia la conservación, que recull la problemàtica ambiental en la gestió de l’aigua abordada en el marc del projecte «Sensibilització i capacitació de comunitats locals rurals colombianes per a un millor maneig dels seus recursos naturals» de la VI Convocatòria d’Ajuts de Cooperació Universitària al Desenvolupament: Projectes de Cooperació de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears amb el suport de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.

L'acte comptarà amb les intervencions dels membres de l'equip del projecte: el doctor Antoni Llull Gilet, responsable del projecte i professor del Departament d'Economia de l'Empresa; la doctora María Claudia López, professora del Departament de Desenvolupament Rural i Regional de la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia); i Esther Blanco, doctora en Economia per la UIB i professora del Departament d'Economia Pública de la Universitat d'Innsbruck (Àustria). També hi intervindrà Pedro Vanrell, director del documental.

Projecte

L’objectiu del projecte era millorar la gestió dels recursos hídrics a les comunitats rurals de la conca hidrogràfica del riu Coello, a la regió Andina de Colòmbia. Aquesta conca ocupa 190.000 hectàrees (distribuïdes entre els 5.300 i 280 metres d’alçada sobre el nivell del mar) i és una de les conques més importants de Colòmbia, ja que aporta aigua al districte de regadiu més antic del país, on es produeix la major part de l’arròs nacional.

El projecte desenvolupà dues activitats principals. Primer, es varen dur a terme uns experiments econòmics sobre la provisió de béns públics en un total d'11 comunitats rurals, tant de la part alta, com mitjana i baixa de la conca. Els experiments econòmics són una metodologia d’anàlisi econòmica a través de la qual els participants prenen decisions en entorns controlats i es recreen incentius de comportament de la vida real a través de pagaments en efectiu.

Una vegada finalitzat el treball a totes les comunitats, es realitzà un taller final on es convidaren dos representants de cadascuna de les comunitats i es reflexionà sobre la manera com les decisions preses a l’entorn controlat s’assemblaven a les decisions sobre els usos hídrics al seu dia a dia i quines vies d’acció els podrien permetre millorar la present gestió de l’aigua. El treball de camp es realitzà en col·laboració amb WWF Colòmbia i amb ONG locals, i s’emmarca dins els seus esforços adreçats a la sensibilització ambiental i el foment del diàleg entre les diferents comunitats i entre les comunitats i les administracions públiques (que també assistiren al taller final).

Data de l'esdeveniment: 19/05/2011

Data de publicació: 18/05/2011