Escoltar

Presentació de l'"Estratègia de cures pal·liatives de les Illes Balears 2009-2014: cap als nous models de gestió clínica i abordatge de les malalties a l'atenció sanitària"

Dia: dijous, 15 d’abril de 2010
Hora: 17 hores
Lloc: aula AV-07 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya,
campus universitari, Palma

Tindrà lloc la presentació de l’Estratègia de cures pal·liatives de les Illes Balears, a càrrec de la senyora Yolanda Muñoz, coordinadora autonòmica de l’Estratègia de Cures Pal·liatives i Infermera de l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària de Mallorca (ESAD), i de la senyora Micaela Comendeiro, professora del Departament d’Economia Aplicada i tècnica de la Direcció General de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut. Presentarà l’acte la senyora Lluc Bauzà, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Aquesta estratègia ha estat elaborada per un conjunt multidisciplinar de professionals de la xarxa sanitària de la comunitat autònoma.

A l’acte, organitzat per l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, es presentarà la nova estratègia de cures pal·liatives per a les Illes Balears, la qual impulsarà un model d’atenció que proporcionarà als pacients en fase avançada i/o terminal de la malaltia i als seus familiars una valoració i atenció integral adaptada a cada situació, en qualsevol nivell assistencial i durant tot el procés, basada en el reconeixement del dret de cada persona a rebre en aquest període el millor tractament.

Data de l'esdeveniment: 15/04/2010

Data de publicació: 14/04/2010