Presa de possessió de professors i altres càrrecs de la UIB

Dimarts, 20 de maig de 2008, ha pres possessió com a professor titular d'universitat de l'Àrea d'Economia Aplicada de la UIB, el senyor Tomàs del Barrio Castro.

Com a director de l'escola de Turisme de la UIB, el senyor Marco Antonio Robledo.

Com a director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, el senyor Andreu Bover;
Com a director del Departament de Filosofia i Treball Social, el senyor Francesc Torres;
Com a director del Departament de Psicologia, el senyor Jordi Llabrés;
Com a director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, el senyor Joan Antoni Mesquida.

El senyor Pere Palou Sampol ha pres possessió com a director de Política Esportiva de la Universitat de les Illes Balears.

D'altra banda, els senyors Víctor Homar, Rashid Nazmitdinov i Rodrigo Picos, del Departament de Física; Maria del Carme Rotger, del Departament de Química; Jerònia Lladó i Bernhard Oliver, del Departament de Biologia i Pere Antoni Borràs, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, han signat com a professors contractats doctors de la Universitat de les Illes Balears.

Data de publicació: 20/05/2008