Escoltar

Perla Chávez, doctoranda de la UIB, guanya el primer premi a per estudiants en el XV Simposi Triennal de la Societat Internacional de Cultius d'Arrels Tropicals

En el decurs del XV Simposi Triennal “Arrels i tubèrculs tropicals en un clima canviant: Una oportunitat convenient per al món”, Perla Chávez, becària predoctoral de la Universitat de les Illes Balears, ha rebut el primer premi per a estudiants per la millor presentació.

El pòster premiat “Detecció precoç d’estrès de sequera en cultius de patata (Solanum tuberosum L.) i vinya (Vitis vinifera L.) mitjançant la teledetecció i l’anàlisi multifractal” és un projecte conjunt entre el Centre Internacional de la Patata del Perú, CIP, i la Universitat de les Illes Balears.

Perla Chávez pertany al Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies del Departament de Biologia de la UIB, i els directors de la seva tesi són els doctors Jaume Flexas i Hipólito Medrano.

El seu projecte es basa en l’estudi de l’estrès de la patata, que afecta el creixement i la producció. L’estrès pot ser de dos tipus: biòtic o abiòtic. L’estrès biòtic és degut als bacteris i virus que ataquen el cultiu, com ara, el bacteri Ralstonia solanacearum. Per altra banda, la sequera és la principal causa d’estrès abiòtic.

El més destacat del seu treball és la utilització de la teledetecció i l’anàlisi multifractal per a la detecció primerenca d’aquests tipus d’estrès en els cultius. Aquestes tècniques permeten obtenir imatges per fer una anàlisi no invasiva i iniciar el tractament més prest que amb les anàlisis tradicionals.

Perla Chávez estudià Enginyeria Agrònoma a la Universitat Nacional Agrària La Molina de Lima. El projecte de la seva tesi és originari del CIP, on va ser becària predoctoral, i on sols treballava amb l’estrès biòtic. A la UIB està ampliant l’abast de la seva tesi amb l’estudi de l’estrès hídric, especialitat del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies del Departament de Biologia de la UIB.

El XV Simposi Triennal “Arrels i tubèrculs tropicals en un clima canviant: Una oportunitat convenient per al món”, està organitzat conjuntament per la Societat Internacional de Cultius d'Arrels Tropicals, ISTRC, el CIP, i la Universitat Nacional Agrària La Molina de Lima. Aquests simposis serveixen perquè els científics que treballen amb cultius d'arrels i tubèrculs tropicals, des de diverses perspectives i d’arreu del món, comparteixin experiències, estableixin col·laboracions i desenvolupin estratègies que contribueixin al desenvolupament sostenible.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/12/2009