Escoltar

Parlam de... Meteoclim Services, SL

Des del primer número, al Butlletí Informatiu de la UIB hi apareix la informació meteorològica actualitzada al moment. És un servei de Meteoclim Services, SL, una empresa derivada o spin-off, guanyadora del tercer concurs d’emprenedors universitaris que promouen la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i el Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la UIB. En parlam amb Carlos Alonso, gerent de MeteoClim Services, SL...

1. Què és MeteoClim?

És una empresa derivada o spin-off de la Universitat de les Illes Balears que neix del coneixement i experiència del grup de Meteorologia del Departament de Física en modelització atmosfèrica, climatològica i hidrològica.

2. Vàreu ser guanyadors del III Concurs d’Emprenedors Universitaris. Què va suposar per a vosaltres aquest premi?

Va ser un reconeixement important per acabar de convèncer-nos que dúiem a terme un projecte empresarial amb sentit i amb perspectives de futur. A més, s’ha de reconèixer que l’ajuda econòmica també va contribuir a fer les primeres inversions materials.

3. Què ha suposat per a vosaltres el fet de ser una spin-off de la Universitat?

Tot i que la creació de l’spin-off va ser un procés llarg i complicat és un segell ben valorat pels nostres clients i, de fet, també ens ha ajudat a fer part d’una incubadora d’empreses al ParcBIT. Només pel suport que sempre hem tingut i que encara tenim de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, ja val la pena tot l’esforç dedicat a aconseguir-ho. 

4. Quins serveis oferiu?

La cartera de serveis és molt amplia, però la podem dividir en dues línies de negoci: meteorologia i canvi climàtic. En matèria de meteorologia generam prediccions meteorològiques locals per tal de donar resposta a sectors sensibles a les condicions atmosfèriques. En canvi climàtic, estam molt focalitzats a avaluar els efectes del canvi climàtic arreu del món.

5. Quin tipus de client és el que us contracta?

En meteorologia tenim un mercat molt més local, fem feina amb mitjans de comunicació, clubs nàutics, empreses organitzadores d’esdeveniments, etc.

D’altra banda, en canvi climàtic, la situació actual ens ha dut a ampliar les mires i estam molt focalitzats al mercat internacional i grans empreses nacionals. Per exemple, tenim projectes presentats i en fase d’avaluació en països com Jordània, Timor, Nicaragua o Argentina.

6. Com s’avaluen els efectes del canvi climàtic a milers de quilòmetres de distància?

MeteoClim Services és una empresa especialitzada en modelització, utilitzam models matemàtics per donar resposta a diferents sectors. En el cas del canvi climàtic, hi ha una gran quantitat de models que simulen com serà el clima mundial futur en funció de diferents hipòtesis de partida. Amb aquesta informació i mitjançant tècniques estadístiques pròpies avaluam les singularitats locals. Saber com serà el clima en el futur és la primera passa per poder actuar en conseqüència.

7. Com feu les prediccions meteorològiques? Què hi ha de nou en aquests àmbits?

Igual que per al canvi climàtic, els models de predicció meteorològica són la millor eina disponible per fer aquest tipus de feina. Aquests models matemàtics el que fan és resoldre les equacions que regeixen l’atmosfera i, per tant, simulen el comportament d’aquesta. Més enllà de les prediccions sobre altres regions, MeteoClim Services genera prediccions amb la major resolució disponible avui dia operativament sobre les illes Balears.

Des del Grup de Meteorologia del Departament de Física, durant molts d’anys, s’han anat desenvolupant eines perquè aquests models donin resposta a les peculiaritats locals. Són aquestes eines les que s’han transferit a l’empresa i les que utilitzam amb molt bons resultats.

Tot el procés està informatitzat, podem dir que tota la física està ficada dins ordinadors, i ells són els encarregats de fer els càlculs.

8. Quina fiabilitat tenen avui les prediccions?

L’atmosfera té un comportament caòtic, això vol dir que no podem donar respostes deterministes i, per tant, les prediccions rigoroses han de ser inevitablement probabilistes.

Dit això, cal dir que la fiabilitat de les prediccions ha millorat molt les darreres dècades. Per exemple, avui dia la predicció a 5 dies té la mateixa fiabilitat que una a 2 dies de fa 20 anys. Actualment estam per damunt del 90 per cent.

També és cert que hi ha una relació directa entre la fiabilitat i el cost que té generar les prediccions. S’ha d’arribar a un equilibri entre una fiabilitat alta i un cost assequible que les faci viables. 

9. I ja que parlau de prediccions, com preveieu aquesta primavera?

Les prediccions estacionals són objecte d’estudi actualment als grups de recerca més potents de l’àmbit científic atmosfèric. Les escales espaciotemporals predictibles en abasts de predicció estacionals són supraregionals i plurimensuals.

Centres com l’International Research Institute de la Universitat de Columbia preveuen que les temperatures a les Balears d’aquesta primavera se situaran per damunt de la mitjana amb una probabilitat major que el 50 per cent, mentre que les previsions de precipitació indiquen unes acumulacions normals per a l’estació. 

Data de l'esdeveniment: 26/02/2014

Data de publicació: 26/02/2014