Escoltar

Onze professors universitaris de països del Sud que són a la UIB fent estades formatives i de recerca es coneixen en un acte organitzat per l'OCDS

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB ha organitzat un dinar perquè els onze professors d’universitats de països empobrits del Sud que han vingut a la Universitat per fer estades formatives i de recerca es coneguin i puguin compartir impressions i experiències.

Tots són docents a les respectives universitats d’origen i han vingut a les Illes Balears convidats per professors de la UIB que els fan de tutors durant l’estada. Els becats es formen en diversos àmbits de coneixement, que els han de complementar acadèmicament. Alguns, fins i tot, reben formació en matèries que als països d’origen encara no s’estudien o no formen part dels plans d’estudis, per així encetar una línia de recerca pionera que els serveixi no sols per enriquir-se personalment, sinó també per revertir aquest coneixement en les seves universitats i, en conseqüència, en la societat.

Dos dels professors becats vénen des de la Universitat de Cuenca (Equador) convidats pel doctor Miquel Seguí Llinàs per formar-se en ecoturisme i turisme comunitari; tres professors són de la Universitat de l’Havana (Cuba), dels quals dos professors vénen a la UIB per fer feina amb els doctors Ramon Mas i Antoni Jaume en matèria d’aplicacions informàtiques de baix cost i software lliure, i una professora amb el doctor Avel·lí Blasco per formar-se en Dret administratiu; dos vénen de la Universitat de Ciències Informàtiques (Cuba), convidats pels doctors Jesús Salinas i Francesca Negre per investigar com es pot introduir millores en la qualitat didàctica del professorat universitari; de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua ha vingut un docent, convidat pel doctor Miquel Oliver per formar-se en psicopedagogia; i el doctor Miquel Àngel Miranda treballa amb dos professors de la Universitat Mayor de San Marcos (Perú) en l’ús de tècniques moleculars per a l’estudi d’insectes i d’estratègies integrades de control biològic.

També han compartit les impressions amb el senyor Josep Ramon Balanzat, director general de Cooperació; la senyora Aina Gelabert, cap del servei de la Direcció General de Cooperació; la senyora Berta Artigas, directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; i la doctora Raquel Herranz, vicerectora d’Infraestructures Universitàries de la UIB, així com els professors sol·licitants de la UIB i els membres de l’OCDS.

Aquesta és la continuació de la primera convocatòria d’ajuts per a l’enfortiment dels sistemes educatius dels països menys desenvolupats: estades a la UIB per a formació i recerca, que es va publicar el curs 2006-2007. L’objectiu d’aquest programa és enfortir els sistemes universitaris, les institucions i les entitats públiques dels països del Sud per tal d’incrementar i millorar el grau de formació i capacitat d’actuació. D’aquesta manera, es contribueix que aquestes institucions puguin dur a terme una acció al seu país que faciliti el desenvolupament humà sostenible.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/06/2010