Escoltar

L'oxaliplatí, un fàrmac altament eficaç contra el limfoma de cèl·lules del mantell

La recerca dels investigadors del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer i de l'Hospital Universitari Son Espases obre la porta a millorar l'efectivitat dels tractaments contra aquest tipus de limfoma agressiu   

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer de la UIB, en col·laboració amb investigadors clínics del Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases, han identificat el fàrmac antitumoral oxaliplatí com a altament efectiu en el tractament del limfoma de cèl·lules del mantell, un tipus de càncer hematològic clínicament molt agressiu que afecta els limfòcits B.

La recerca l'ha dirigida la doctora Silvia Fernández, investigadora del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer de la UIB, en col·laboració amb el doctor Antonio Gutiérrez, responsable de l'Àrea Clínica de Limfomes de l'Hospital Universitari Son Espases, i s'ha publicat recentment al British Journal of Haematology. L'estudi és el resultat d’una col·laboració interdisciplinària entre investigadors bàsics de la UIB i investigadors clínics de l’Hospital Son Espases, tots integrats a l’IdISPa (Institut d’Investigació Sanitària de Palma), per tal de dur a terme recerca biomèdica adreçada a solucionar problemes clínics en el camp de l’oncohematologia.

Objectiu: millorar els tractaments actuals

La col·laboració entre els investigadors de la UIB i de l'Hospital Universitari Son Espases ja havia aconseguit provar prèviament l'eficàcia del GemOx-R, un combinat de diversos fàrmacs (gemcitabina, oxaliplatí i rituximab), en pacients afectats per aquesta patologia. El règim quimioterapèutic GemOx-R va ser desenvolupat fa deu anys per hematòlegs de l'Hospital Universitari Son Dureta i ha resultat molt efectiu en pacients d’aquesta malaltia identificats com d’alt risc per les seves característiques clíniques. A més, els darrers anys els investigadors clínics de Son Espases han incrementat la sèrie de pacients tractats amb aquesta combinació amb resultats molt positius, i han obtingut una ràtio de resposta global al tractament del 86 per cent.  

Ara, amb l'objectiu de millorar encara més el tractament d'aquest tipus de limfoma, els investigadors han avaluat l'efecte de cadascun dels components del GemOx-R i han  aconseguit identificar l'oxaliplatí com el fàrmac més efectiu per tractar el limfoma de cèl·lules de mantell.

Els resultats obtinguts pel grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer, tant en experiments in vitro en línies cel·lulars com ex vivo utilitzant cultius primaris de cèl·lules derivades dels pacients, han demostrat clarament que el principal responsable dels efectes del règim GemOx-R era el fàrmac oxaliplatí. A més, experiments addicionals han demostrat també que l’eficàcia de l’oxaliplatí és clarament superior al seu anàleg estructural, el cisplatí, i és comparable a l’eficàcia de la citarabina, un fàrmac clau en el tractament d'aquesta malaltia.

A més, s'ha estudiat el potencial de combinació amb citarabina en cèl·lules d’aquesta limfoma, i s'ha demostrat que l'oxaliplatí, però no el cisplatí, és capaç de produir efectes sinèrgics (superiors a la suma dels efectes combinats).

Com a conclusió d’aquest treball, el fàrmac antitumoral oxaliplatí esdevé una nova alternativa terapèutica en pacients de limfoma de cèl·lules del mantell i pot constituir, en combinació amb altres fàrmacs, l’eix de règims més efectius per al tractament d’aquesta malaltia.

Referència bibliogràfica

Antònia Obrador-Hevia, Margalida Serra-Sitjar, José Rodríguez, Lamiae Belayachi, Leyre Bento, Marta García-Recio, José María Sánchez, Príam Villalonga, Antonio Gutiérrez & Silvia Fernández de Mattos. «Efficacy of the GemOx-R regimen leads to the identification of Oxaliplatin as a highly effective drug against Mantle Cell Lymphoma». British Journal of Haematology, 2016, 25 de maig. DOI: 10.1111/bjh.14141. 

Data de publicació: 21/09/2016