Escoltar

L'exposició «No hi ha colors en el món» arriba al Casal Solleric

La mostra d'obres de Robert Pepperell convida a descobrir la realitat científica dels objectes que veiem. Es podrà visitar del 10 de gener al 24 de febrer. 

Del 10 de gener al 24 de febrer es pot visitar, al Casal Solleric de Palma, l'exposició No hi ha colors en el món, de Robert Pepperell, professor de la Cardiff School of Art and Design.

En aquesta exposició es demana la participació dels assistents per recollir informació sobre la percepció d’obres artístiques. Aquestes activitats formen part d’un projecte del grup de recerca en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG). Hi pot participar qualsevol persona, no importa l’edat que tingui, que estigui disposada a observar 48 obres d’art. Es tracta d’una activitat experimental que dura aproximadament 25 minuts i per a la qual els investigadors de la UIB necessiten voluntaris.

En la mostra s'exposen 48 pintures d’objectes acolorits que no existeixen. Els colors ressonants que veiem no són a la pintura. I, si hi veiem edificis, animals o juguetes, és que al·lucinam, perquè cap d’aquests objectes realment no existeix.

Presentació

«La ciència ens diu que al món no hi ha colors. Els colors que veiem en els objectes realment sorgeixen de diferents tipus d’energia vibratòria o longituds d’ona de radiació electromagnètica. Els colors són generats pel cervell, entre les neurones i els polsos electroquímics del cap. Però, quan miram dins el cervell, amb escàners o sensors, tampoc no hi trobam colors. On són els colors?

»Això mateix és cert per a les formes. Al nivell més fonamental, tots els objectes estan fets de diminuts camps d’energia vibratòria, la majoria de la qual és espai buit. Els objectes que veiem ‒ens diuen els científics‒ es creen per l’activitat del sistema visual al cervell mentre interpretam el món. Però, quan miram dins el cervell, no trobam cap objecte entre les neurones i les substàncies químiques. On són els objectes?

»Sembla que no hi ha colors ni objectes al món, ni dins el cervell».

Robert Pepperell 

Data de l'esdeveniment: 10/01/2019

Data de publicació: 08/01/2019