Escoltar

Les proves d'accés a la Universitat es duran a terme a les Illes Balears els dies 7, 8 i 9 de juny de 2011

La UIB dóna suport als alumnes amb necessitats específiques durant les proves

Les proves d'accés a la Universitat es duran a terme a les Illes Balears els dies 7, 8 i 9 de juny de 2011 en la primera convocatòria. La segona convocatòria de les proves serà els dies 13, 14 i 15 de setembre de 2011.

Suport als alumnes amb necessitats específiques

Al llarg dels tres dies que es realitzen els exàmens d’accés, la Universitat de les Illes Balears procura que tots els alumnes puguin desenvolupar les proves amb normalitat, també aquells que presenten, per causes molt diverses, necessitats específiques de suport.

La finalitat del suport a aquests alumnes, tenint en compte les seves característiques i necessitats, és assegurar que tothom estigui en igualtat de condicions. Per tant, es realitzen les adaptacions oportunes per a cada matèria objecte d’examen i es disposa dels elements tècnics i materials específics i del suport personal que cada estudiant requereix.

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 31/05/2011