Escoltar

Les dones resisteixen millor l'impacte de la crisi econòmica sobre la seva salut mental

Un estudi de la UIB analitza les diferències de gènere en la prevalença dels trastorns mentals en atenció primària durant la crisi a Espanya i confirma la importància de la desocupació en l'empitjorament de la salut mental dels homes 

Malgrat que gairebé tots els països europeus s'han vist afectats per la recent crisi econòmica, Espanya ha estat un dels més perjudicats. Nombrosos estudis han intentat determinar les conseqüències de les crisis econòmiques sobre la salut mental dels ciutadans, i tots coincideixen en la conclusió final: la salut mental es veu negativament afectada durant els períodes de precarietat econòmica. No obstant això, hi ha poca evidència de l'impacte de la crisi sobre la salut mental diferenciant entre homes i dones.

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Saragossa ha estudiat les diferències de gènere en la prevalença dels trastorns mentals en atenció primària durant la recessió econòmica a Espanya. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista científica Psicothema.

Per a això, en la primera fase de l'estudi, 1.925 metges d'atenció primària de 17 comunitats autònomes varen reclutar 7.940 participants entre gener de 2006 i gener de 2007. En la segona fase, 1.300 metges d'atenció primària varen reclutar 5.876 participants entre febrer de 2010 i abril de 2011. Els participants varen ser enquestats per recollir dades sociodemogràfiques i socioeconòmiques i varen respondre l'entrevista Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Aquest instrument diagnòstic, que avalua cinc grups de trastorn mental (estat d'ànim, ansietat, símptomes somatomorfs, trastorns relacionats amb l'ús i/o abús d'alcohol i trastorns de la conducta alimentària), és administrat pel clínic i va ser desenvolupat i validat per ser utilitzat en atenció primària.

Els resultats de l'estudi indiquen que la crisi econòmica afecta de manera diferent la salut dels homes i les dones atesos en les consultes d'atenció primària d'Espanya. Els resultats, a més, suggereixen que la prevalença dels trastorns mentals, excepte per al trastorn relacionat amb l'abús/la dependència de l'alcohol i bulímia nerviosa, augmenta significativament durant la recessió econòmica en tots dos sexes, però l'augment és més gran en homes que en dones per al diagnòstic de trastorn depressiu major (augment d'un 155,7% en homes i un 104,9% en dones el 2010 respecte al 2006), el trastorn d'ansietat generalitzada (augment d'un 98,9% en homes i un 71,3% en dones), i el trastorn multisomatomorf no especificat (augment d'un 100,05% en homes i un 37% en dones).

El paper de la desocupació també es va estudiar i va ser significatiu en totes les anàlisis dutes a terme, considerant-se un predictor significatiu en determinats trastorns mentals, especialment en el cas dels homes. De fet, és important puntualitzar el paper de la desocupació com a variable de confusió en la relació entre la pèrdua d'ingressos i la prevalença de trastorns mentals específics. La desocupació en homes té el mateix increment de l'efecte en els símptomes depressius que la crisi econòmica. Les dades de l'estudi, a més, suggereixen que la pèrdua de l'ocupació afecta la prevalença del trastorn d'ansietat generalitzada en homes més que la crisi econòmica.

En conclusió, l'estudi referma l'evidència prèvia que la crisi econòmica està més fortament relacionada amb l'empitjorament de la salut mental dels homes en comparació a la salut mental de les dones. L'explicació que suggereixen els investigadors per a aquesta diferència de gènere en l'impacte de la crisi econòmica sobre la salut mental estaria relacionada amb els diferents papers i posicions socials que han assumit homes i dones. Així, el major impacte que té la desocupació sobre la salut mental dels homes s'explicaria pel fet que, en societats com l'espanyola, la identitat de gènere masculina ha estat tradicionalment lligada al fet de disposar d'un treball.

No obstant això, els investigadors també assenyalen que encara és necessari ampliar més la recerca sobre el tema i realitzar una tercera fase (en procés actualment) de l'estudi per obtenir més informació sobre les conseqüències a mitjà i llarg termini de la crisi econòmica sobre la salut mental en homes i dones.

Referència bibliogràfica

Margalida Gili, Emilio López-Navarro, Adoración Castro, Clara Homar, Capilla Navarro, Mauro García-Toro, Javier García-Campayo and Miquel Roca. «Gender differences in mental health during the economic crisis». Psicothema, 2016, vol. 28, n.4, p.407-413. doi: 10.7334/psicothema2015.288.  

Data de publicació: 16/12/2016