La xarxa ORION duu a terme a la UIB la seva primera reunió a Europa

Dies: de dijous, 22, a dissabte, 24 de maig de 2008
Lloc: aula de grau de Dret, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos,
campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma

La xarxa ORION fa per primera vegada la seva reunió anual a Europa, a la Universitat de les Illes Balears. ORION és una xarxa d'universitats i ONG que opera a Amèrica Llatina, el Carib i Europa sota la forma d'una organització sense ànim de lucre. El seu objectiu principal és constituir un espai dinàmic d'intercanvi acadèmic, cultural, social i tecnològic entre els membres i fomentar d'aquesta manera el creixement de les regions involucrades. En l'actualitat en són membres plenaris 41 institucions i organitzacions, entre les quals, universitats d'arreu d'Amèrica Llatina i d'Europa. Compta també amb 13 institucions associades. Entre els membres de ple dret es compten les universitats de Granada i de les Illes Balears, pel que fa a l'Estat espanyol.

Un dels projectes de la xarxa ORION és el Centre de Referència de Gestió Integral Costanera (CERMIC), un projecte en el qual participen el Govern de les Illes Balears i la UIB. El centre centralitza un fons bibliogràfic, tant físic com en línia, organitza aplecs i fòrums, facilita la mobilitat de professors, tècnics i estudiants, assessora l'Administració en projectes que afecten la costa, entre d'altres accions. Constitueix un instrument de comunicació entre gestors i investigadors de la franja costanera.

L'objectiu general de la trobada que es fa a la UIB és enfortir des de les institucions acadèmiques i la societat civil, l'empresa i les administracions, distintes accions, programes i polítiques que permetin la construcció d'un espai d'educació superior, el Centre d'Estudis Contemporanis d'Amèrica Llatina i el Carib. Així, des del punt de vista institucional, la reunió de Palma compta amb la presència de rectors i vicerectors de les universitats que conformen la xarxa, els quals redactaran una carta compromís.

D'altra banda, les sessions de la trobada inclouen ponències sobre sis eixos centrals: noves perspectives de l'educació superior, incloent el procés de convergència en un espai europeu d'educació superior; avenços en l'àmbit de l'educació a distància; la solidaritat i la cooperació internacional; el turisme i la sostenibilitat; medi ambient i salut.

L'encontre compta amb la participació dels rectors de les universitats Tres de Febrero (Argentina), de Mar del Plata (Argentina), de Londrina (Brasil), de Nuevo León (Mèxic), USACH (Xile) i de Poitiers (França)


El programa serà el següent:

Dijous, dia 22 de maig

10 h. Inauguració. Hi assistiran la senyora Aina Calvo, batllessa de Palma, el senyor Fernando Alzamora, president de «Sa Nostra», Caixa de Balears, el senyor Josep Ramon Balanzat, director general de Cooperació, la doctora Francesca Garcias, directora general d'Universitat, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB.

11 h. Sessions de treball: Universitat al món; Educació a distància; Salut.

17h. Expouniversitat. Presentació d'informació sobre estudis, cursos, màsters, programes d'intercanvi entre les universitats que formen part de la xarxa ORION.

Divendres, dia 23 de maig

9 h. Sessions de treball: Solidaritat i cooperació internacional; Turisme sostenible; Medi ambient.

18 h. Cloenda

Programa complet

Documents relacionats

Data de publicació: 22/05/2008